20 aastat koostööd Delliga

MAX 123 jõudis väga olulise verstapostinini – täitus 20 aastat koostööd Delliga. Oleme olnud aastast 1994 Delli autoriseeritud partner Eestis.

Koostöö Delliga algas läbi Delli Rootsi esinduse, kes hindas ja usaldas suhteliselt noort ettevõtet niivõrd, et pakkus maailmabrändi esindusõigust AS-le Poniard (MAX 123 osanik ja asutaja). Kuna 90-ndate keskpaigas olid premium-brand arvutid kordades kallimad kui kohalikud, siis esimeseks ja algusaastail ka suurimaks Delli lauaarvutite tarbijaks oli Eesti Pank, kes hindas eelkõige kaubamärgi usaldusväärsust ja järelteenindust.

Juba eelmisel sajandil müüdud esimestele lauaarvutitele on meie tooteportfelli lisandunud kogu Delli tootevalik koos kõigi lahenduste ja teenustega, mida maailma juhtiv IT-hiid suudab ärikasutajale pakkuda. Vanima arvutifirmana Eestis ja ainsana 100% Dellile pühendununa suudame pakkuda ärikliendile täisvalikut Delli end-to-end lahenduste portfellist, lisades sinna lisaväärtusena tugiteenused, kohaliku turutundmise ja kompetentsi.

Kunagisele „Dell Authorised Service Provider“ staatusele on tänaseks lisandunud nii „Preferred Partner“ staatus kui ka DBS (Dell Branded Services) garantiipartneri õigused ja kohustused.

Siinjuures tuleb tänada kõiki koostööpartnereid, kes meid on sellel teel usaldanud ja toetanud. Väärtustame teid kõiki nagu meie tunnuslausegi „MAX 123 = Delli tehnoloogia + meie targad inimesed“, sest „meie“ all ei mõtle me ainult ennast, vaid ka kõiki oma häid kliente Eestis.