Täna ei ole küsimus kas ettevõttes algatada üleminek digitaalsele ärimudelile. Küsimus on, millal seda teadlikult juhtima hakata. Koroona viiruse levik ja kehtestatud piirangud on juba käivitanud sunnitud digipöörde paljudes ettevõtetes, mis aga ei pruugi tähendada, et selleks on vajalikud oskused ja võimekused muutustega toime tulla. Siin on 5 põhjust, miks IT-juhtimine on pidevalt muutuvas maailmas oluline:

1. Terviklik IT-teenuste haldamine

IT-juhtimine läheneb IT-teenuste haldamisele terviklikult, sidudes IT-teenuste osutamise, -arenduse, -operatiivtööd, äri ja juhtimise funktsioonid üheks tervikuks. IT üks peamistest väljakutsetest on eraldatus ülejäänud organisatsioonist. Ettevõte võib küll mõista oma strateegiat, kuid IT-eesmärgid pole sageli selle strateegiaga kooskõlas.  IT-juhtimine asetab IT-teenuste halduse strateegilisse konteksti.
Kuidas?  Strateegiline IT-juht rakendab tunnustatud teenuste halduse raamistikku (näiteks ITIL v4), mis vaatab kõiki ettevõtte teenuseid ühtse tervikuna.

2. Organisatsiooni muudatuste toetamine

IT-juhtimine toob ettevõttesse uudseimad ja parimad praktikad IT-teenuste, -operatiivtööde ja -arenduste juhtimiseks, et edukalt toetada ettevõtte digipööret. Kuid samas on väga oluline mõista, et tegelik digitaalne ümberkujunemine on organisatsiooniline muudatus, mitte ainult IT-osakonna või tehnoloogia muutmine. Seetõttu on väga oluline IT-juhi otsesuhtlus ettevõtte tippjuhtidega, et terviklikult mõista digitaalse muutuse ulatust ja tähendust.
Kuidas? IT-juht algatab regulaarseid juhtkonna arutelusid, selleks et IT eesmärgid oleks koosõlas ettevõtte eesmärkidega.

3. Töö- ja partnerlussuhete juhtimine

Edukaks üleminekuks traditsiooniliselt ärimudelilt digitaalsele ärimudelile on vaja palgata uusi inimesi. Vajalikke oskusi  tööjõuturul napib ja uue põlvkonna töötajate hoidmine on aina raskem. IT-juht aitab hinnata ettevõtte võimekusi, mis on vajalikud tehnoloogiast juhitud äri edendamiseks, vajalikke võimekusi sisse osta ning juhtida ettevõtte ja partneri vahelisi suhteid
Kuidas?  Strateegiline IT-juht analüüsib intsidente ja probleeme, et teha juhtkonnale ettepanekuid kompetentside täiendamiseks või nende sisse ostmiseks.

4. Küberturbekultuuri edendamine

Küberturvalisusega seotud probleemid hoiavad ettevõtte juhte öösiti üleval, kuna nad ei tea, kas ja millal nemad oma äriga rünnaku alla satuvad. IT-juhtimise terviklik lähenemine juhib tähelepanu ettevõtte turvakultuurile, et tagada uute ja olemasolevate  lahenduste testimine, turvalisus ja usaldusväärsus. 
Kuidas?  Turvaseireteenus seob kõik turvategevused tervikuks - loe siit >

5. Ettevõtte arhitektuuri planeerimine

Nii nagu ettevõtte tuleviku kaardistamiseks on vaja äriplaani, on digitaalses majanduses edu saavutamiseks vaja IT-arhitektuuri plaani. Üleminekul digitaalsele ärimudelile ei lisa ettevõtted ainult uusi tehnoloogiaid, vaid ehitavad uusi organisatsioonistruktuure ning äriprotsesse. Üldine äritegevus muutub ja IT-juhtimise terviklik lähenemine alustab plaanimist ettevõtte eesmärkidest, et jõuda optimaalse tehnoloogilise lahenduseni. 
Kuidas?  IT-NÕUSTAMINE - teenused, mis toovad selguse majja - loe siit >

 

Hüite Bergmann

IT-juhtimise tootejuht
hyite.bergmann@oixio.ee
Tel: 5370 7075