Baltikumi esimene ja suurim Dell EqualLogic NAS lahendus

Klientidele ärikriitilisi infosüsteeme pakkuv MassMedia uus andmemassiivi lahendus (Dell EqualLogic NAS) sai Delli ametliku Case Study-i, mis on ühtlasi esimene Eestis juurutatud lahenduse ametlik juhtumianalüüs Delli poolt.

Vajadused:

  • Et säilitada kasvutempot, vajas MassMedia paindlikumat ja laiendatavat andmemassiivi lahendus.
  • Ettevõte soovis süsteemi, mis tagaks kiirema teenuse ja vähendaks haldusele kuluvat aega.

Lahendus:

  • MAX 123 pakkus lahenduse läbi Dell EqualLogic andmemassiivi ja PowerConnect switch'ide.
  • Sujuva toimimise tagab ProSupport garantiitugi.

Kasu:

  • Juurdepääsu kiirus andmetele suurenes 40%.
  • Katkematu teenus ja skaleeritav storage.
  • Süsteemi haldamisele kuluv aeg vähenes 33%.
  • jne...

Delli ametlikku Case Study'it loe siit (pdf) >