Dell EMEA Solutions Conference 2013

MAX 123 osales Pariisis toimunud üritusel Dell EMEA Solutions Conference 2013, kus olid kohal üle 500 osavõtja 60-st riigist ja 330-st partnerettevõttest. Üritusel osalesid ka paljud tippjuhid Dellist s.h. ettevõtte asutaja ja tegevjuht Michael Dell isiklikult. Autasustati 36 ettevõtet kogu maailmast ning konverentsi raames toimunud Expo-l osalesid ka Delli strateegilised arendus- ning koostööpartnerid Intel, Microsoft ja VMware.

Konverentsi põhitemaatika keerles uue End-to-End (E2E) strateegia ümber, mida Dell nüüd börsilt väljununa praeguste ja uute klientidega ellu viima hakkab. Läbivad 4 teemat olid: "Transform, Protect, Connect, Inform" ehk eestikeelselt: "Kuidas Dell aitab kiirendada virtualiseerimise, IT konsolideerumise ja pilvetehnoloogiate kasutuselevõttu".

Eelnevalt läbiviidud Gartneri uurimustest selgus:

 • 85% organisatsioonidest hakkab kasutama pilvetehnoloogiat järgmise 3 aasta jooksul kasvavas tempos;
 • aastaks 2020 ulatub salvestatud andmete mahud 35 zetabaidini (35*10007);
 • mobiilseadmete kasutuse osakaal kasvab lähima 3 aasta jooksul 5 korda ning nendest 2/3 saavad olema isiklikud seadmed, mida kasutatakse mingil moel töökeskkonnas. Tugev trend on ka VDI ehk virtuaalsete töökohtade kasutuselevõtt;
 • 79% uuritud ettevõtetest kogesid eelmise aasta jooksul mingit turvalisusega seotud intsidenti, mis tõi kaasa finants- või reputatsiooni mõjukaasuse;
 • 80% serveritest on virtualiseeritud aastaks 2016;
 • projekte kõrge voolutarve ja jahutusega seotud probleemide lahendamiseks võtavad järgmise 3 aasta jooksul ette 50% ettevõtetest.

Väljakutsed on tõsised ja suured. Delli visioon nende väljakutsete lahendamiseks saab alguse juba andmekeskuses, kus senise taristukeskne vaade (IT on suur kulukoht, paindumatu, ettearvamatu ning vajab palju inimressursi sekkumist) muutub tulutoovaks teenustepõhiseks vaateks (IT-d saab kasutada innovatsiooniks ning võimaldab kasvu; on lihtne, paindlik, integreeritud, usaldusväärne ja automatiseeritud).

Läbi sotsiaalmeedia võidukäigu, töö-kodu piiride hägunemise ning pidevalt uute mobiilseadmete turulesaabumisega muutub ka töötajate/ettevõtete juhtide ootus IT-osakonnale. Tähtsamat rolli hakkab mängima paindlikkus, seadmete laia valiku toetamine, BYOD (Bring Your Own Device - isiklike seadmete kasutamine korporatiivkeskkonnas) ja kaasajastatud ärirakenduste kasutusvõimalused. Tahvelarvutite omamine neljakordistub järgmise 5 aasta jooksul ja aastaks 2016 tõuseb nutiseadmete tootmise maht 1,84 miljardi ühikuni. See kõik toob kaasa ka kõrgema riski - 46% juba praegu kaotatud seadmetest sisaldab tööalast salajast informatsiooni. Delli Connected Security strateegia koos partneritega - KACE (klientseadmete haldus), SonicWALL (järgmise põlvkonna turvalahendused), Quest Software ja Credant (andmete krüpteerimine ja kaitse) - annab ettevõttele valiku vajalikke end-to-end lahendusi, mis on turvalised, hallatavad, usaldusväärsed ning standarditele vastavad.

Lõpetuseks Delli andmemassiivide strateegiast. Selge on see, et senised väljakutsed andmemassiivide valdkonnas ei ole muutunud - limiteeritud eelarved, andmete hüppeline kasv, tehnoloogia areng, virtualiseerimise kasvav kasutuselevõtt efektiivsuse tõstmiseks ning andmete tõlgendamine õigete äriotsuste tegemiseks.

 • 75% süsteemitõrgetest on põhjustatud inimliku eksimuse tõttu.
 • ca 50% IT-eelarvest kulub olemasoleva taristu haldamiseks.

Kuidas seda olukorda leevendada? Võib jätkata vanaviisi või viia ellu muudatusi koos Delliga, mis võimaldab:

 • võtta kasutusele kaasaegsemaid tehnoloogiaid, millega läbi innovatsiooni, lihtsuse ning kuluefektiivsuse võimaldada ettevõtetete IT-l kasvada ja investeerida vastavalt reaalsetele vajadustele;
 • saada enda käsutusse paindlik arhitektuur, mis võimaldab kohanduda kiirestimuutuvate ärivajadustega;
 • kiirendada tarkvara ja teenuste integratsiooni, et tagada äriteenuste suutlikkus.

Kõlab nagu magus turundusjutt aga just eelloetletud võimalustest johtuvalt on Dell jätkuvalt ja ülitugevalt turupositisioonil number 1 just keskklassi andmemassiivide segmendis ning kõik, kes on kokku puutunud Delli intelligentsete EqualLogic või Compellent andmemassiivilahendustega jagavad hinnangut, toetudes oma kogemustele.

Lisainformatsiooni saamiseks võta ühendust MAX 123 müügikonsultantidega lahendused@max.ee.

Mõned faktid Gartnerilt Delli kohta:

 • number 1 eelistatud valik tootjana Flash/SSD lahendustes & keskklassi andmemassiivides;
 • Poweredge serverid on esikohal Põhja-Ameerikas ja Jaapanis (edestades järgmist konkurenti 20%'ga) ning globaalselt 2. kohal;
 • globaalselt võrgulahenduste number 3 partner blade-serverite võrgusegmendis ja 2. kohal 10/40 GbE lahendustes;
 • kiirele kasvule võrgulahenduste partnerina viitab ka asjaolu, et Delli turupositsioon antud sektoris 2012. aastal oli 12. ja 2013. aastal 3. koht. HP ja Cisco, vaadake ette, sest avatud standardid ja Dell SDN (Software Defined Networking) muudavad peatselt kogu võrgumaailma!
 • jätkuv globaalne 1. turupositsioon iSCSI ja DAS segmendis

Lühivideo toimunud üritusest

[embed width="640" height="390"]http://www.youtube.com/watch?v=4ClrsBYrx9E&feature=youtu.be[/embed]

"What if you had the power to change the world?"

[embed width="640" height="390"]http://www.youtube.com/watch?v=oNv1IXliKH8&feature=share[/embed]

Fotod konverentsist >


MAX 123 on esimene ja ühtlasi ka suurim Baltimaade Delli autoriseeritud müügi- ja teeninduspartnerDell Preferred Partner. Novembrist 2012 on MAX 123 Dell ProSupport Service Partner (Delli standardiseeritud ProSupport teenuste pakkuja Eestis), tagades ainsana Eestis lisaks töökohaarvutite garantiiteenustele samu teenuseid ka serveriruumi toodetele. Ettevõte omandas esimesena Baltikumis eelistatud andmesalvestuslahenduste partneri – Dell Storage Competency Partner staatuse.