Forresteri uuring: kuidas end kaitsta AI-pahavara eest

 

2020. aasta veebruaris viis Forrester läbi uuringu: "How Companies Are Protecting Themselves Against Malicious Applications Of AI". Uuriti, kuidas tulevad ettevõtted toime uute küberrünnakutega, mis on tehisintellekti poolt toetatud. Meie Darktrace tootejuht Viljar Vaht töötas uuringu läbi ning tõi välja olulisemad tähelepanekud.

Arenenud rünnakud tekitavad muret

Digitaliseerimine suurendab tõenäosust, et ettevõtteid võivad tabada arenenud rünnakud, mis on sooritatud tehisintellekti (AI) või selle abil. See tekitab küberturvalisuse eestvedajates ja ka ettevõtete IT- juhtide seas muret. 86% uuringus osalenud küberturvalisusega seotud otsustajatest on mures AI ja inimkombinatsiooniga rünnakute pärast, kus lisaks osavale näitlejatööle kasutatakse AI-d, et rünnakud oleksid efektiivsemad ning maksimaalse mõjuga. Forresteri hinnangul toovad sellised rünnakud 2020. aastal ettevõtetele veerand miljardit dollarit kahju.

Tundide ja minutite küsimus - rünnakutele reageeritakse aeglaselt

Ettevõtted reageerivad AI-pahavara rünnakutele aeglaselt. Poolautomaatsed ning nõrgad süsteemid, mis sõltuvad palju inimtegurist on rünnakute jaoks ideaalne kasvupind. Sellistes süsteemides on takistatud rünnakute ulatusele ja kiirusele reageerimine, mis seab ohtu äritegevuse järjepidevuse, intellektuaalomandi ja ka maine.
  • Avastamine. Nakkusest teada saamine võtab 44% juhtudel rohkem kui 3 tundi
  • Uurimine. Ligi 60% ettevõtteid vajavad juhtumi ulatuse mõistmiseks minimaalselt 3 tundi
  • Likvideerimine. Vähem kui 40% ettevõtjatest suudab ohu kõrvaldada alates 3 tunniga
  • Taastumine. Vähem kui veerand ettevõtteid võib tavapärase töö juurde naasta vähem kui 3 tunniga

 

 Kaitse AI-pahavara eest?

Üle 80% Forresteri uuringus vastanutest hindavad oluliseks mistahes tööriistu ja tarkvara, mis suurendavad AI-põhiste rünnakute tõkestamist. Sellised tööriistad ja tarkvarad võimaldavad suurendada autonoomset otsustamist ning vähendavad reageerimiaegu kõrvates seeläbi inimestest tulenevad puudused rünnakute avastamisel, tõlgendamisel ja reageerimisel.

Äärmiselt oluline on kasutada AI-d jõudude kordistajana ja pidada sammu ründaja täiustustega, kuna need muudavad kurjategijate võimeid suuremaks. Kuigi paljud organisatsioonid mõistavad AI potentsiaalseid kasutusvõimalusi, pole enamikul neist veel sobivaid tööriistu. AI-põhised turbevahendid aitaks organisatsioonidel kiiremini liikuda, dünaamilisemaks ja turvalisemaks muutuda ning mõista keerukaid hübriidinfrastruktuure.

 

Meie oskame siinakohal soovitada Darktrace turbelahendust, mis põhineb tehisintellektil. Darktrace on ka Eestis muutunud aina populaarsemaks ning kinnitanud kanda nii avalikus sektoris kui ka tööstuses. Edukaid näiteid on transiitettevõtete, haiglate kui ka toiduainetööstuste seas.

Oht on muutumas aina reaalsemaks ning paraku mõistetakse seda liiga hilja. Just sel põhjusel soovitame meiega ühendust võtta. Hindame Sinu ettevõtte olukorda ning anname adekvaatset tagasisidet, milliste küberintsidentide eest oled kaitstud.

Viljar Vaht

Lahenduste müügikonsultant , Darktrace tootejuht

Mobiil: 555 88 721
E-post: viljar.vaht@oixio.ee