Gartner hindab Delli turuliidriks 20-s olulises IT valdkonnas

Gartner inc, maailma tunnustatuim IT uuringu- ja konsultatsioonifirma, on paigutanud Dell inc-i oma nn maagiliste ruutude (Gartner Magic Quadrant) turuliidri sektorisse 20-s IT valdkonnas. Toome need valdkonnad ära:

 • General Purpose Disk Arrays (üldotstarbelised kettamassiivid)
 • General Purpose Disk Arrays, Japan (üldotstarbelised kettamassiivid, Jaapani turg)
 • Customer Communications Management Software (kliendikommunikatsiooni juhtimistarkvara)
 • Enterprice Content Management (ettevõtte sisuhaldus)
 • Operational Risk Management (tegevusriski haldus)
 • Integrated Systems (integreeritud süsteemid)
 • Solid-State Arrays (pooljuhtmassiivid, SSD-massiivid)
 • IT Risk Management (IT riskihaldus)
 • IT Vendor Risk Management (IT tarnijate riskihaldus)
 • Business Continuity Management Software (ärikestlikkuse haldustarkvara)
 • Deduplication Backup Target Appliances (ainutalletuslikud sihtvarundusnutikud)
 • Data Center Backup Software & Integrated Appliances (andmekeskuste varundustarkvara ja eriseadmed)
 • Structured Data Archiving & Application Retirement (andmete struktuurarhiveerimine ja rakenduste mahavõtt)
 • Modular Servers (moodulserverid)
 • End User Outsourcing Services, NA (lõppkasutaja allhanketeenused, Põhja-Ameerika)
 • Enterprice Integration Platform as a Service, Worldwide (ettevõtte integratsiooniplatvorm teenusena, ülemaailmne)
 • Managed Security Services, Worldwide (juhitavad turvalahendused, ülemaailmne)
 • General Purpose Disk Arrays (üldotstarbelised kettamassiivid)
 • Advanced Analytics Platform (süvaanalüüsiplatvorm)
 • Enterprise Mobility Management Suites (ettevõtte liikuvuse halduspakett)
 • X86 Server Virtualisation Infrastructure (X86 serverite virtualiseerimistaristu)

[Märkus: on ilmselge, et see nimekiri on nii spetsialistidele kui tegelikult kõigile IT-st midagigi teadvatele inimestele hulga arusaadavam ingliskeelsena; lisatud on ka eestikeelne tõlge, ehkki see – kuigi loodetavasti korrektne – pole tihti originaalita mõistetav; hindame entusiastide pingutusi eestikeelse arvutisõnavara väljatöötamisel ja soovime neile siiralt edu, olgugi et tihti kuulub tulemus rohkem huumorirubriiki.]

Mis on Gartneri „maagiline ruut”?

Gartner Magic Quadrant, MQ on Gartner inc registreeritud kaubamärk nende poolt välja töötatud turu-uuringute metoodikale. Nende sõnul on tegu kvalitatiivse analüüsi vahendiga, mis annab ülevaate turu suundumustest ja küpsusest ning tegijate omavahelisest positsioonist. Ruudu dimensioonid on completeness of vision, otsetõlkes visiooni täielikkus, reaalsuses pigem tootevaliku läbimõeldus, ja ability to execute, otsetõlkes võimekus midagi ära teha, praktikas pigem kasutajasõbralikkus selle sõna kõige laiemas mõttes, st millega sa riskid toodet ostes.

Tootjad-tarnijad paigutuvad selles ruudus nelja sektorisse:

 • Turuliidrid, kes on saanud kõrged punktid mõlemas dimensioonis. Reeglina satuvad sinna suured vanad tegijad.
 • Väljakutsujad (challengers), kelle võimekust hinnatakse suureks, kuid tootevalikut mitte nii täielikuks. Tüüpiliselt satuvad sinna sektorisse suured ettevõtted, kel Gartneri arvates pole antud turg just kõige paremini fookuses.
 • Visionäärid, kelle võimekus pole parim, kuid kes n-ö teavad, mida nad teevad. Reeglina väiksemad ettevõtted.
 • Nišitegijad (niche players), keda Gartner hindab suhteliselt madalalt mõlemas kategoorias. Siin on uustulnukad ja ka geograafilised „nišimängijad”, st need, kes ei tegutse ülemaailmselt.

Mis on selle tunnustuse taga?

Septembris ostis Dell inc EMC koos suurema osa selle tütarettevõtetega. Ühinemist valmistati ette pikalt ja kõigi tooteportfellide ühildamine võtab veel aega, kuid juba praegu suudab Dell pakkuda ka EMC ja VMware laendusi. Dell on ära toonud ka andmed, kui palju ühes või teises sektoris on tegelikult n-ö vana Delli ja kui palju liitunud firmade osa. Kokku tuli aga midagi väga võimsat, mida näitab ka Gartneri – väga usaldusväärse konsultatsioonifirma – hinnang.

Kuidas see meie tarbijat puudutab?

Esiteks, pilvelahendused – suurem osa Gartneri kategooriaid puudutab nii või teisiti andmekeskusi. Viimased ei tööta ju ilma kettamassiivideta, kus on andmed, serveriteta, mis neid andmeid töötlevad, ja lõpuks kõigi äri- ja turvalahendusteta, mis tagavad, et andmed alles ja käideldavad on.

Pilvelahendused on eraldi pikk jutt, lubatagu siinkohal vaid lühidalt meelde tuletada, et MAX CLOUD põhineb peamiselt Delli tehnoloogiatel.

Samas, serverid, varunduslahendused ja turvalahendused ei pea tingimata olema seotud pilvega, neid vajavad kõik, kel ka oma andmekeskus – kuni kontorinurgas vaikselt suriseva Dell VRTX-ini, mis väiksema firma kõik tööd ära suudab teha. Oleme neid müünud ja jääme müüma, meil on kõik vajalikud kogemused ja oskused; Gartneri tunnustus lisab kindlustunnet, et oleme õigel teel.

Teiseks – kliendiseadmed. MAX 123 on müünud Delli arvuteid aastast 1994 ja on Eesti ainust Delli Premium partner. Hea on teada, et näiteks tuntud ja tunnustud Delli sülearvutid on jätkuvalt ühed parimatest, mida üldse saada on võimalik. See peaks lisama kindlustunnet.

Kolmandaks outsourcing ehk allhange või väljamüümine, mis on väga populaarne teenus Põhja-Ameerikas, kus ettevõtted tihti ei oma juhtmejuppigi IT-tehnikat. Eesti see seni erinevatel põhjustel väga populaarne ei ole; üks põhjustest on kahtlemata turu väiksus, kuid iseenesest on see suund, mida tasub silmas pidada ja põhimõtteliselt me seda ka pakume.

Vaata lisaks ka siit: http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/corp-comm/gartner-mq-leaders-dell