IT-juhtimine teenusena | Columbus Eesti kliendilugu | OIXIO

Columbus on digitaliseerimislahendusi ja ärikonsultatsiooni pakkuv ettevõte, kel on 5000 klienti ja kus töötab globaalselt üle 2000 inimese. Nad toetavad ettevõtteid digitaliseerimise teekonnal ning aitavad saavutada positsiooni, mis kindlustab äri arengu ja konkurentsivõime ka tulevikus.
Columbus Eesti äriüksuses töötab ligikaudu 100 töötajat, kelle igapäeva tegevus on suunatud meie kohalikule kliendile ja turule.

Eelnev olukord ja vajadused

Columbuse juhatus ja töötaja on üle keskmise IT- ja tehnoloogia teadlik - teisiti ju ei saakski, sest nad on eesrindlikud digitaliseerimiseksperdid. Meie koostöö Columbuse IT juhtimise raames algas mõned aastat tagasi, kus me olime esialgu nõustaja rollis, pakkudes tuge ettevõtte palgal olevale IT-juhile. Hiljem, kui kohapealne IT-juht otsustas karjääri vahetada ning lahkus ettevõttest, oli Columbus valiku ees, kas palgata uus IT-juht või anda IT-juhtimine täielikult partneri kätesse (service outsourcing). Valik langes sisseostetava teenuse kasuks, sest ühelt poolt oli keeruline leida uut kompetentset inimest ja teisalt nägi juhatus sisseostetava teenuse osas kulude optimeerimise kohta (CapEx vs OpEx).

Koostöös Columbuse juhatusega defineerisime IT-juhtimisteenuse eesmärgid:

 • Sisekasutajate rahulolu peab olema kõrge.
 • Columbus on kõrgel tasemel turvalise IT-kasutuse eeskuju.
 • IT-haldus ja -juhtimine peab olema süsteemne ja protsessipõhine.
 • IT-kulud peavad püsima plaanitud eelarves.
   

IT-juhtimise teenus Columbuses

Teenuse sisu:

 • arengukava koostamine ja elluviimine;
 • muudatuste juhtimine, sisekommunikatsioon;
 • IT-taristu ja protsesside loomine, rakendamine ja ajakohasena hoidmine;
 • korralised kohtumised, tööplaanide jälgimine;
 • partneripoolne nõuandlik tugi ja jooksvate arendusettepanekute tegemine;
 • kliendi esindamine IT küsimustes ja kliendi huvide kaitsmine.
   

Tulenevalt kliendi vajadustest ja IT-juhtimisele püstitatud eesmärkidest oleme ettevõttes teostanud mitmeid arendustegevusi, toome siinkohal mõned välja:

Tegevus Tulem Väärtus
IT-arengukava väljatöötamine. Võttes arvesse IT-juhtimisteenusele püstitatud eesmärke töötasime välja aastase arengukava. Me teame kuhu poole me liigume, meil on taktikalised tegevusplaanid muudatuste elluviimiseks ja kulud on eelarvestatud
Viisime läbi töötajate seas sisemise IT rahulolu-uuringu. Uuringu tulemused tõid välja mitmeid kitsaskohti. Lõime tööplaani puuduste likvideerimiseks. Poole aastaga tõusis töötajate rahulolu 3,5 -> 4,5 (5-punkti skaalal). Kui IT toetab töötajate igapäevategevusi on nad rahulolevamad ja produktiivsemad.
Viisime läbi ettevõtte IT-turvaanalüüsi. Analüüsi tulemusel tekkis ülevaade ettevõtte küberturbe olukorrast. Leidsime maapealses infras, pilveteenustes ja protsessides kohad, kus riske oluliselt allapoole tuua. Erinevate tehnoloogiliste ja protseduuriliste meetmete rakendamisega maandasime andmelekete ja küberintsidentide tekkeriski.

 

 

Väärtus kliendile

Nagu eelpool mainitud on Columbuse juhatus IT-teadlik ja kõik infotehnoloogia ning digitaliseerimisega seonduv on neil strateegiliselt kõrge prioriteediga. Columbus teab, et IT on viimaste aastate jooksul transformeerunud tugifunktsiooni rollist ärikasvu ja konkurentsieelise mootoriks ning kaugeleulatuvam IT-arenguplaan on hädavajalik homse ärikasvu ja konkurentsieelise tagamiseks. IT-juhtimisteenus on loonud kliendile väärtust läbi kolme peamise aspekti:

 • Kliendil on tulevikukindel IT-arenguplaan.
 • Sisemine IT on süsteemne ja ülevaatlik.
 • Kliendil on laiapõhjaliste kompetentsidega partner, kelle poole saab mistahes IT-küsimuses pöörduda.
   

Kliendi hinnang

IT juhtimise sisseostul oleme kogenud kahte ületatavat raskust ja kahte kiiret võitu.

Alustame kiiretest võitudest:

 1. Hirm paindlikkuse puudumisest kasvab tugevuseks - sisemise IT areng on süsteemsem ja vähem on operatiivset rahmeldamist.
  Sisseostetud IT-juhtimine on oma pealtnäha puudusega tekitanud ettevõtte jaoks ühe tugeva eelise. Pealtnäha seisneb puudus selles, et kui IT-juht ei ole enam majasisene inimene, siis tekib kõigil hirm, et kaob paindlikkus. Ja tõepoolest, nii ongi, aga see „vähem paindlik“ on osutunud hoopiski tugevusest, sest asju tuleb teha paremini läbimõeldult. Selle aja jooksul on Columbuse IT-infra areng olnud kindlasti kõigi aegade kõige süsteemsem.
 2. IT-kulud püsivad eelarves paremini kui kunagi varem. 
  Enamgi veel – kriitilistel hetkedel on võimekus neid kokku tõmmata oluliselt suurem ja seda on Columbus ka rakendanud.

On olnud ka raskusi, mille ületamise nimel on tulnud pingutada:

 1. Sisekasutajate rahulolu tõstmiseks tuleb kulutada aega.
  On selge, et kui IT-mees on oma majas, siis on temalt nõu küsimine väga lihtne, kui aga majaväline, siis eksisteerib teatav suhtlemisbarjäär. Selle barjääri ületamiseks tuleb pingutada – tuleb inimesi kokku viia ja korduvat lihtsustada pöördumise ja reageerimise korda.
  Tulemus on seda väärt – professionaalne teenus hakkab inimestele meeldima ja ei sõltu konkreetsest inimesest maja sees ega tema töökoormusest ja puhkustest.
 2. Turvalisuse tõstmine tekitab vastureaktsioone.
  Igasugune turvareeglite täiendamine toob kaasa ka jupi ebamugavust. Kõik teavad, et elu ilma mitmik-audentimiseta on lihtsam – sa ei pea süsteemidesse sisenemisel saatma turvakoode oma telefonist, aga sellisel „lihtsusel“ on oma turvariski hind. Columbuses oleme otsustanud, et tahame olla küberturva eesrindlike ettevõtete hulgas ja selle on kaasnenud täiendavad „ebamugavused“, mis paraku on uue reaalsuse osad. Seega kõik, kes tahavad tõsta turvalisuse taset peavad arvestama, et selle koos tuleb teha piisaval hulgal selgitustööd. 

Kokkuvõttes on kliendi vaatekohast IT-juhtimise sisseostmine olnud igati õige otsus.