Küberturbe auditit on võimalik tellida kahe erineva tasemega. 

Fundamentaalne

(põhineb ütlustel)

Vajalik

(põhineb faktidel)

Intervjuul baseeruv analüüs (protsessid, töökorrad, seadistus) Kõik paketist "fundamentaalne"
Põhiliste infovarade ja andmekogude kaardistamine (intervjuul põhinev) IT-dokumentatsiooni ülevaatamine ja ajakohastamine (võrgujoonis, infovarade ja andmekogude loend)
Küberturbe küpsustaseme määramine (ettevõtte tänane küpsustase) Tehniline infovarade, turvanõrkuste ja valekonfiguratsioonide tuvastamine (lõppseadmed, serverid, võrk, pilv, välisperimeeter)
Infoturbepoliitika kontroll (vajadusel dokumentatsiooni loomine) Taristu teenuste analüüs (identiteedihaldus, DNS, pilveteenused jt)
Auditidokument koos parendusplaaniga Auditidokument koos tehnilise analüüsiga ja parendusplaaniga

 

Lisateenused auditile

 1. IT-taristu riskianalüüs, mille tulemiks on täielik ülevaade organisatsiooni infovaradest, tuvastatud ohud ja riskid ning prioritiseeritud riskikäsitlusplaan; 
  Riskide hindamisel lähtume ISKE etalonturbe süsteemist ja ISO 27005 riskihindamise metoodikast.
  Sisaldab:
  • Täielik andmekogude loend koos omaniku ja turbeklassiga
  • Täielik Infovarade loend koos turbeklassiga
  • Ohtude ja nõrkuste tuvastus
  • Ohu tõenäosuse ja mõju hindamine
  • Olemasolevate turvameetmete tuvastus
  • Kaalutud riskikäsitlusplaan
    
 2. Veebipõhine kliendiportaal, kuhu koonduvad põhiliste infovarade ülevaade, infovarade nõrkused ja valekonfiguratsioonid ning ettevõtte küberturbe küpsustaseme info. Kliendiportaal on hea töövahend küberturbe küpsustaseme jälgimiseks ja juhtimiseks läbi aja.

​​​​​​​

Vaata ka: 

 

Küsi lisainfot või pakkumist

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*