Küberturbe juurutamise metoodika

Miks me räägime küberturvalisusest?Küberturva

MITTE KEEGI pole väljaspool ohtu!
Küberründe oht ei sõltu sellest, kas sinu andmed on väärtuslikud kurjategijale, vaid sellest, kas need on väärtuslikud sinule. Enamik küberründeid ei pööra mingit tähelepanu kasutaja isikule, vaid sihivad valimatult kõiki kaitsmata seadmeid ja kasutajakontosid.

Küberturvalisuse peamine eesmärk on tagada äriandmete:

 • KÄIDELDAVUS
  Õigeaegne ja mugav ligipääs andmetele. See hõlmab andmete kättesaadavust ja kasutatavust.
 • TERVIKLIKKUS
  Veendumus, et andmeid pole volitusteta muudetud ja et tehtud muudatused on dokumenteeritud.
 • KONFIDENTSIAALSUS
  Põhimõte, et andmetele on ligipääs vaid volitatud isikutel ja protsessidel.
   

Levinumad ohud (€ - rahaline kahju ja ;( - mainekahju)

 • Arvepettused -
 • Õngitsuskirjad ja õngitsuslehed - €  ;(
 • Väljapressimisega seotud viirused (ransomware, sextortion) -
 • Pahavara levik - €  ;(
 • Toorejõu rünne (Brute-Force rünnakud) - €  ;(
 • Teenuse tõkestus (DDoS rünnakud) - €  ;(
   

Levinumad vead e. 6 kõige tavapärasemat eksimust, mis on küberrünnete stardiplatvormiks.

Kuidas meie aitame?

NB!
Küberturvalisus on juhtkonna asi, mitte pelgalt IT-asi! 
Küberturvalisus algab organisatsiooni infovarade ja riskide hindamisest!

Küberturbe juurutamise metoodika

 • Audit ja analüüs
  Väärtus ettevõttele:
  # riskide tuvastus
  # parandusettepanekud riskide maandamiseks
 • Ennetamine ja kaitse rakendamine
  Väärtus ettevõttele:
  # riskide maandamine
  # läbipaistvus ja parem kontroll andmete üle
 • Ründetuvastus
  Väärtus ettevõttele:
  # andmete kaitse
  # süsteemide pidev seire
 • Sekkumine ja taaste
  Väärtus ettevõttele:
  # turvapoliitika kontroll
  # aja ja ressursside kokkuhoid
  # töötajate hea uni :)
   

Juurutamise sammudest loe lisaks: Küberturbe juurutamise metoodika (pdf) >

KÜSI LISA:

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*