Kaugvarundus

Kaugvarundus (teiste nimetustega pilvevarundus või offsite backup) on andmete automatiseeritud varundamine ettevõttest väljapoole. Varundada (failide, operatsioonisüsteemi ja rakendustarkvara tasemel) on võimalik nii servereid kui ka arvuti-töökohti.

Miks MAX 123?

 • Teenusega liitumisel koostame Teie ettevõttele varundus- ja taasteplaani.
 • Kohalik eestikeelne tugi.
 • Kiirkorras taastamise võimalus (Backup Set Export – tavalise üle-interneti toimuva taaste asemel, teostab tehnik andmete impordi kliendi juures kohapeal, kasutades andmekeskusest kaasavõetud backup-faile).
 • Kuutasuga on tagatud piiramatu arv kordi andmete taastamist.
 • Võimalus varundada kõiki enimlevinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvarasid
 • Taaste toimivuse testimine vastavalt kokkuleppele.

Milline on kaugvarunduse kasu ettevõttele?

Kuna kaugvarundatavad andmed liiguvad üle turvalise internetiühenduse majast välja, on need kaitstud paljude ohtude eest, mis võivad muidu andmeid ohustada kohapeal (kontoris või serveriruumis). Põhjamaade juhtiv andmetaastega tegelev ettevõte Kroll Ontrack viis läbi uuringu ja selgitas välja, millised on peamised andmekao põhjused:

 • Tehniline rike – 44%
  • Elektrisüsteemi rikked
  • Kõvaketta rikked
  • Kontrollerite rikked
 • Inimese põhjustatud kaod – 32%
  • Tahtmatu kustutamine
  • Seadme füüsiline vigastamine
  • Seadmete vargused
 • Tarkvara rike – 14%
  • Failisüsteemi rikked
  • Mittetöötav backup
 • Viirused – 7%
  • Lunavara viirused
  • Boot sector viirused
  • Failisüsteemi viirused
 • Õnnetusjuhtumid – 3%
  • Tulekahjud
  • Üleujutused
  • Muud loodusõnnetused
Ehk siis, küsimus ei ole selles, kas andmed hävinevad, vaid pigem on küsimus selles, millal need hävinevad?

Kaugvarunduse olemasolu tagab Teie ettevõttele:

 • Kaitse kõikide eelpool toodud ohtude eest, sest andmed asuvad ettevõttest eemal.
 • Säästu IT-taristu peale tehtavate investeeringute pealt - puudub otsene vajadus osta kallist riistvara (andmemassiivid, lindiseadmed), kuhu teha majasisest dubleeritud varundust.
 • Kokkuhoiu kontori või serveriruumi pealt (puudub vajadus hoida varundusseadmeid kohapeal).
 • Kompetentsi, mille tagab MAX 123 (Teie ettevõttes ei pea olema majasisest tehnilist kompetentsi varunduslahenduse ülesseadmiseks ja tööshoidmiseks).
 • Tõrgeteta töö, kaugvarundatud serverit või serveriteenuseid on võimalik avarii- või õnnetusjuhtumi korral käivitada meie serverikeskuses.

Kuidas on tagatud kaugvarunduse puhul andmete turvalisus?

 • Andmed krüpteeritakse enne, kui need majast välja saadetakse.
 • Varundatud andmed jäävad krüpteerituks ka meie andmekeskuses.
 • Ligipääs varundatud andmetele ainult kasutaja eelneval autentimisel.
 • Tagame teenuse kättesaadavuse (SLA) 99,95%
 • Kaugvarunduse käigus jõuab info andmekeskusesse, mis on sõna otseses mõttes kindlus:
  • dubleeritud elektrivarustus + UPS’id + voolugeneraator;
  • dubleeritud andmesideühendused (SLA = 99,98%);
  • tagatud stabiilne temperatuur ja niiskustase;
  • automaatne suitsu- ja tuleohutussüsteem + gaasikustutus;
  • 4-tasemeline turvasüsteem, 24/7 kontrollitud ligipääs ja elektrooniline kaardisüsteem;
  • 24/7 videovalve.

Milliseid platvorme on võimalik varundada?

Meie poolt kasutatav varundustarkvara toetab kõiki enimlevinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvarasid:

 • Windows
 • Linux
 • Mac
 • Solaris
 • FreeBSD
 • Files
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft SQL
 • Microsoft SharePoint
 • MySQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • cPanel
 • Plesk
 • Disk Image (Bare metal)
 • VMware
 • Xen
 • Microsoft Hyper-V

 

Kuidas toimub varundatud andmete taastamine?

Varundatud andmete taasteoperatsiooni algatamine on kiire ja lihtne (kogu taaste kestvus sõltub otseselt andmete mahust ning internetiühenduse kiirusest).

Failipõhine taastamine

 • taastame üksikud failid
 • taastame failide erinevad versioonid

E-mailiserveri postkastipõhine taastamine (Exchange server)

 • taastame serveri
 • taastame ühe konkreetse postkasti
 • taastame ühe konkreetse e-kirja postkastist

Backup-set-Export-põhine taastamine

 • tavalise üle-interneti toimuva taaste asemel teostame andmete impordi kliendi juures kohapeal, kasutades andmekeskusest kaasavõetud backup-faile

Image-põhine taastamine

 • taastame kogu süsteemi mingi konkreetse ajahetke

Bare-Metal-põhine taastamine

 • taastame kogu süsteemi mingi konkreetse ajahetke ning paneme süsteemi ajutiselt meie serverikeskuses või mõnel asendusseadmel tööle

 

Teenuse hinnastamine

Kaugvarundusteenus on kuutasuline teenus, mille hinnakujundamisel mängib rolli kolm komponenti:

 • Varundatava seadme tüüp
 • Varundatavate andmete maht meie andmekeskuses (back-end ehk eelnevalt kokku pakitud ja de-duplitseeritud andmemaht)
 • Varundusplaan, mis lepitakse kokku kliendiga tulenevalt tema vajadustest

 
Kui kaugvarundus tundub olevat Teie ettevõtte jaoks oluline ja soovite lisainformatsiooni (maksumus, tehnilised üksikasjad jne), siis võtke meiega ühendust:
telefon: 699 0678
e-mail: lahendused@max.ee