Kellele ema, kellele tütar?

Kõik teavad, et faile tuleb hoida failiserveris? Vale. Tänapäeval on väga paljudel juhtudel finantsiliselt mõttekam kasutada ettevõtte failide hoidmiseks NAS tüüpi seadet.

Tüüpiline failihoidla on ettevõtetes server, mis oskab teha igasuguseid asju, s.h jagada faile. Lisaks failide serveerimisele võib sama server täita veel hulga teisi ülesandeid, näiteks olla meiliserver või tagada ettevõtte siseveebi toimimist.

NAS (ing. k Network Attached Storage), otsetõlkes võrku ühendatud andmemassiiv on spetsiaalne seade, mis on algusest lõpuni ehitatud vaid ühte eesmärki silmas pidades – hoida ja jagada faile.

Kasutajate vaatenurgast polegi enamasti vahet, kumba lähenemist failide hoidmisele ettevõte kasutab. Erinevus tuleb administreerimise ja riistvara kulust ehk lühidalt hinnast.
Failiserverid on tüüpiliselt väiksema mahutavusega ning oluliselt keerulisemad hooldada kui NAS tüüpi seadmed – kui üks seade oskab teha väga paljusid eri asju, siis on ka selle hooldamine ja seadistamine keerulisem kui üheotstarbelise seadme puhul. Finantsiliselt tähendab see kõrgemaid hoolduskulusid või töötunde IT osakonnalt.

Teiseks probleemiks on mahutavus. Salvestamist vajavate failide hulk ja nende suurus kasvab aasta-aastalt üha kiirenevas tempos. Tüüpiline server on ehitatud eelkõige kiirust silmas pidades. NAS seade aga tagamaks võimalikult suurt failiruumi. See erinevus peegeldub otseselt hinnas – milline on ühe GB andmete salvestamise hind.

Kulude erinevust võib tuua kaasa veel näiteks töökoha arvutitest (või ka serveritest) tagavarakoopiate tegemiseks vajamineva tarkvara litsentsid. Serveripõhise lahenduse korral tuleb tüüpiliselt kasutada kolmandate osapoolte tasulisi rakendusi. NAS tootjad pakuvad enamasti täislahendust, kus tagavarakoopiate tegemine on juba seadme loomulik osa ning ei vaja mingeid lisakulutusi.

Lõpliku otsuse, kas jääda failiserveri põhise lahenduse peale või võtta kasutusele uuem ja efektiivsem NAS tüüpi lahendus, määrab paljuski ära vajalik salvestusmaht. Kui ikka ettevõttel on salvestamist vajavaid andmeid rohkem kui ühte failiserverisse ära mahub, on see selge märk NAS lahenduse vajalikkusest. Samas arvestades failiserverite suurt uuendamise ja tarkvarapaikadest tulenevat hoolduskulu on mõttekas kaaluda NAS lahendusele üleminekut pigem varem kui hiljem.

Lisainfot andmemassiivide kohta küsi: telefonil 699 0660 või e-postiga lahendused@max.ee
Vaata ka meie veebilehelt pood.max.ee/NAS