Kuidas saavutada sõltumatust IT-teenuse pakkujast?

Pilveserveri ja IT-teenuste sisseostmise mõisted pole täna enam tõenäoliselt ühelegi oma töös IT-d kasutavale ettevõtjale võõrad. Mis aga paljusid nende teenuste puhul mõtlema paneb, on sõltuvus teenusepakkujast, mis võib halvimal juhul vastupidi lubatule isegi takistada ettevõtte arengut. Mis on IT-sõltumatus ja kuidas seda saavutada, selgitab Eesti ühe vanema IT-ettevõtte MAX123 ASi pilveteenuste müügi- ja arendusjuht Mart Jalakas.

Milline on ettevõtjate tänane vaade pilveserverite ja IT-teenuste sisseostmisele?

Eestis on tugevalt juurdunud suhtumine, et kõige töökindlam, soodsam ja ohutum IT-tarbimine on omada ise oma füüsilist serverit ning kontrolli oma riist- ja tarkvara üle. Eks seda suhtumist on aidanud süvendada ka sellised virtuaalserveri ja administratiivtöö pakkujad, kes lubavad mugavat ja kiiret teenust, kuigi tegelikult võtab iga lihtsamgi asi, nagu näiteks võrgupordisuunamise muutmine, siiski omajagu aega. Seetõttu kipuvad kohalikud start-up’idki kiiresti Eestist välja liikuma, et saada mujalt suhteliselt madala hinna eest funktsionaalset ja sõltumatut IT-teenust.

Miks peaks IT-teenuseid rentima?

Ettevõtete fookus on suunatud selgelt rahateenimisele oma tegevusalal ning nad ei peaks ega tahagi mõelda IT-probleemidele. Saadakse aru, et enamasti on seadmeid ja serverit vastavalt vajadusele efektiivsem omamise asemel rentida, kuid seejuures ei ole võimalik loobuda oma sõltumatusest. Iaas (Infrastructure as a Service) teenus pakub täna samasuguseid võimalusi nagu füüsilise riistvara omamine: olgu selleks siis kettapind, millele varukoopiaid teha, või juba keskkond, milles on töökindlam ja soodsam oma infosüsteeme käitada – majandustarkvara, andmebaasid, meiliteenused, failiserverid, aruandlusserverid jne. Senise praktika järgi võib väita, et igaüks, kes senini oma riistvara omab või isegi rendib, on pärast põgusat arutelu ja võimalustega tutvumist leidnud vähemalt ühe kitsaskoha, mida on võimalik pilveteenustega hoobilt lahendada. Samuti on alati just positiivses võtmes üllatajaks olnud ka kuluefektiivsus, mis 99%-l juhtudest hoiab tegelikke kulusid kokku.

Ja mida tähendab seejuures IT-taristu sõltumatus?

Seda, et ettevõtte IT-süsteemid töötavad standardsel platvormil, olles samas partnerist sõltumatud ehk imelihtne on majutus-, haldus- või hoolduspartneri vahetus, kui selleks peaks vajadus tekkima. Andmete ümbertõstmine teise keskkonda on tehtav paari hiireklikiga ning kogu taristu käivitub teises keskkonnas minutitega. Kuna sõltumatud taristu pakkujad paiknevad erinevates geograafilistes lokatsioonides, on andmete kadu ülimalt ebatõenäoline. Kokkuvõttes kaob ettevõttel vajadus teha suuri investeeringuid riist- ja tarkvarasse ning hoitakse kokku tohutu hulga aega ja ressurssi, mida on võimalik rakendada arendustegevusse.

Kas MAX 123 pakub sõltumatust?

Jah, vastavalt turu soovidele tulime sel aastal välja uue kontseptsiooniga – ehitasime oma lahendusele unikaalse haldusplatvormi, tänu millele saavad kõik administraatorid oma töö ära teha meie pilveserverites, andmata samas käest kontrolli seadistusvõimaluste üle. See annab neile sõltumatuse IT-teenuse pakkujast. Kuna meie pakutav keskkond on väga paindlik, saab kõik lahendused ja rakendused ehitada oma platvormile pilve ladusamalt, kui seni arendati neid enda lokaalsesse serverisse.

Mis teeb pilveserveri kasutamise lokaalse serverist omamisest soodsamaks?

Füüsilistest serveritest ja tarkvaralahendustest kinnihoidmine on seotud suure kuluga nii seadmetesse kui ka inimestesse, sest tehnoloogia areneb väga kiirelt. Kuludeks pole ainult serverid, vaid ka haldamine, seadmete jahutus, ruumid, elektrienergia, UPSid, dubleeritud andmesideliinid jne. Oluline kokkuhoid pilveserverite ja haldusteenuse puhul on kõikvõimalikud kolimised, uuendused ning ettevõtte tegevusest tulenevad laiendused: pilveserverite puhul ei pea raskeid serverikaste tõstma ega juhtmeid vedama. Pilveteenuste ülalpidamine ise on soodne ja hinnad langevad pidevalt veelgi. Lisaks on kvaliteetse teenusepakkuja käest serveriruumi rentimine ka oluliselt töökindlam, olles sõltumatu ka elektri- ja sideteenuste katkestustest. Näiteks meie oleme pakkunud lahendust, kus garanteerime, et pakutava teenuse katkestused ühes kuus ei ületa 39,4 sekundit! Selline lahendus maksis vähem kui 100 eurot koos, samas ise taolise süsteemi väljaehitus läheks maksma üle 20 000 euro esmase investeeringuga, millele lisanduksid haldus-, hooldus- ja majutuskulud.

Aga kui ettevõtte IT-taristu on juba nii-öelda käsist-jalust seotud partneritega, ent ta tahaks saavutada sõltumatust?

IT strateegia ei saa sündida juhuslikult, see peab olema läbimõeldud ja omama pikemaajalist plaani. Kui valmisolek sõltumatuse saavutamiseks on olemas, virtualiseerime koostööks vajalikud rakendused, monitoorime, ajakohastame ja standardiseerime kogu klienti IT-taristu ning tagame ülima töökindluse ja turvalisuse. Vajadusel hajutame ning dubleerime andmed ja rakendused erinevatesse geograafilistesse lokatsioonidesse. Ühesõnaga: teeme kliendi kodu korda ning aitame tal integreerida andmed kas meie või kellegi teise pilve. Kusjuures sõltumatuse juures on veel ka oluline, et serverid ei asuks ettevõttes, sest tulekahju või veeavarii korral häviksid kõik andmed ja töö seiskub. Seevastu infot pilves hoides on võimalik garanteerida nende säilimine. Mõned nädalad tagasi oli meie kontorihoones paaritunnine elektrikatkestus: võtsin sülearvuti kaenlasse ja jätkasin tööd kohvikus. Kui meie infosüsteem oleks kontoris paiknenud, oleks töö seisma jäänud.

Kui kulukas on pilveteenusele üleminek?

Pilveteenused ei nõua kliendilt kindlasti mitte nii suuri kapitalimahukaid kulusid nagu serveriruumi ehitus, vaid võimaldab rentida serveriressurssi vastavalt ettevõtte reaalsetele hetkevajadustele ning maksta seda kuutasuna. Pakume iseteeninduslikku platvormi, kus lihtsa nupulevajutusega saab suurendada ja vähendada oma serverimahtu ega pea selleks kellelegi helistama või kuhugi kirjutama. Klient võib kasutada ka meie täisteenust, mis sisaldab lisaks virtuaalserverile ka tarkvaralitsentse, varundust, seadmete haldust ning võimalust kõike seda vastavalt vajadustele skaleerida. Meil ei ole tähtajalised lepingud, vaid arvestus on tunnipõhipõhine, et tagada sõltumatus ja mitte ahistada kasutajaid siduvate lepingutega.

Mis on pilveteenuse pakkuja puhul olulised näitajad?

Kiirus, andmete turvalisus, füüsiline turvalisus, krüpteerimise võimalus, serverite erinevad asukohad, riskide hajutamine, võimalus kaasata partnereid ning mis kõige olulisem: KONTROLL. Ja kõike seda suuremate investeeringuteta ning sõltumatult. Pilveteenus aitab ettevõtte protsessidel paremini toimida ja võtab inimestelt ära tühjad tööülesanded nagu riistvara hooldamine.

Kes võiks mõelda pilve kolimisele?

See, kes ei ole veel pilve läinud, on täna rongist maas. Samamoodi nagu usaldame oma raha panka, on ka andmed pilveserveris teist eemal, ent selliste teenuste turvalisus on elementaarne. Meie eesmärk on muuta klientide elu soodamaks, kiiremaks ja mugavamaks. Pole mõtet hoida käes amortiseeruvat serveriparki, millel pole enam garantiid. Mõttekam on anda see käest, saades ühtlasi lahti ka hooldamisest ja võimalikest riskidest.

MAX CLOUD on parim enterprise-taseme pilvekeskkond:

  • Andmed on alati kättesaadavad, sest katkestused saab viia nullini.
  • Keskkonnal on lihtne iseteeninduslik kasutajaliides (Microsoft Azure’i platvormil).
  • Tasu arvestame tunnipõhiselt ja maksmine toimub ainult reaalselt kasutuses oleva ressursi eest – Pay as You Go.
  • Teenusele pakume 24/7/365 eestikeelset kasutajatuge, mille tagab kõrgeima rahuoluindeksiga IT-ettevõtte staatus (allikas: Recommy.com).
  • Meil on madalaima hinnapunktiga virtuaalserverid Eestis.

Mart Jalakas
pilveteenuste arendusjuht

telefon: 5343 2006
e-post: mart.jalakas@max.ee
Skype: mart.jalakas

 


KLIENDIKOMMENTAAR

Columbus A/S on Microsofti majandustarkvara TOP partner, toetades üle maailma ettevõtteid nii tarkvara juurutusprotsessides kui ka osutades ärikonsultatsiooni. Ettevõtte Baltikumi harukontorid vajasid standardset serverikeskkonda, mida saaks kasutada üheaegselt kõigis harukontorites oma taristu tarbeks ja ka kliendiprojektide arendusteks ning testimiseks. Kliendiprojektide juures oli oluline võimalus lühikese etteteatamisega panna tööle suuremahulisi majandustarkvara ja andmebaasisüsteeme. MAX 123 pakkus kliendile lahenduse: kolida IT-taristu virtuaalsesse pilve, tagades kõrget käideldavust (SLA) 99,8% läbi monitooringu ja toeteenuse, operatiivset ja piiranguteta laiendatavust ning professionaalse andmekeskuse standarditele vastavat keskkonda.

„Majandusinfosüsteemide taristu juures peame väga oluliseks nii süsteemide käideldavust kui ka laiendusvõimalust, et kasvavat koormust rahuldada,“ lausub Columbus Eesti IT-juht Kristjan Kolde. „Columbuse põhifookuses on ärikonsultatsioon ja majandustarkvara juurutus ning haldus, mitte aga oma andmekeskuse arendamine. Usaldame meelsasti selles oma valdkonna professionaale. Omame kogemust mitmete IaaS serveriressursi renditeenusepakkujatega ja teame, et ka pilv võib katki minna. MAX123 operatiivne teenindus ja kliendist hooliv suhtumine on meid oma valikuga rahule jätnud. Asjatundlik partner aitab meid teenuste ülesseadmisel ka siis, kui endal on kiire ning ülevaatlik keskkond annab meile toimuva üle kontrolli.“

Kolde lisab, et suhe teenusepakkujaga rajaneb usalduses ning peamine kasu tuleneb paindlikkusest, töötajate ja klientide kõrgemast rahulolust ning kuluefektiivsusest.

Artikkel ilmus Äripäevas 20.05.2016.