Meil on uued unikaalsed sertifikaadid

MAX 123 tehnilise tiimi liikmed läbisid edukalt Delli kõrgema taseme ESF2+ koolituse.

Seekordne koolitus ja sertifikaatide omandamine toimus Delli Euroopa kõige moodsamas koolituskeskuses Prantsusmaal. Dell Enterprise Service Force 2+ (lühendatult ESF2+) on Delli poolt pakutavatest tehnilistest koolitustest kõige suuremahulisem, mis hõlmab kogu Delli serverite, andmemassiivide ja võrguseadmete tooteportfelli. Koolituse õppevorm koosneb teoreetilisest õppest ja sellele vahetult järgnevast praktikast, kus saab kõik teoreetilised teadmised kohe ka praktilises laboris proovile panna. Viiepäevase intensiivse treeningu lõppedes tuleb sooritada tasemeeksam.

Koolitusel osalenud MAX 123 meeskonna liikmed läbisid treeningu ja sellele järgnenud eksami eeskujulike tulemustega. Selle tulemusena omandati järgmised sertifikaadid:

  • DCSE ESF2 Compellent Break Fix Post-assessment
  • DCSE ESF2 EQL Break Fix Post-assessment
  • DCSE ESF2 Server Basics

MAX 123 AS tehniline meeskond on Eestis ainuke, kes omab eelpoolnimetatud sertifikaate. Omandatud sertifikaadid ja nendega kaasnevad teadmised tagavad kvaliteetse ja professionaalse teeninduse Delli serveriruumi seadmetele.