NÕUSTAMISTEENUS kesk- ja väikeettevõtetele

Kuidas saada vastuseid tuttavatele küsimustele, mis tekivad (või peaksid tekkima) iga IT eest vastutaval inimesel?

 • Kas äri kasv ja igapäevale sujuvus jäävad IT-võimekuse taha kinni?
 • Kas andmete leke või kadu võib olla ettevõtte jaoks fataalne? 
 • Kas tähekombinatsioon GDPR hirmutab?
 • Kas tänane äritarkvara on piisavalt võimekas ja võimalusterohke?
 • Kas ettevõtte IT-investeeringud on ikka läbimõeldud ega loobita raha niisama tuulde?
   

Oleme kokku pannud metoodika, mille abil saame ettevõtete IT-olukorda hinnata ja neile ka lahendusi pakkuda. See protsess algab alati esmasest hinnangust, millele järgneb audit (turva-, protsesside- või riist- ja tarkvara audit). Auditi järeldustele tuginedes pannakse kirja eesmärgid, mille alusel koostatakse arenguplaan. Edasi hakatakse tegelema juba konkreetsete IT-projektiga - eesmärk, eelarve, projektiplaan, elluviimine ja haldus - business as usual.

Sel aastal oleme täiendanud oma pakutavat portfelli ühe väga olulise kompetentsiga - äriprotsesside mõistmine ja juhtimine ning nende tugirakendused. Selleks kaasasime ka oma hea partneri Columbus'e, kellel on pikk kogemus äritarkvara ja ERP-lahenduse pakkumisel.


IT-nõustamisteenuse pakett väike- ja keskettevõtetele

Pakett sisaldab analüüsi ja arendusettepanekuid kolmel suunal: küberturvalisus, IT-võimekus ja äritarkvara.

1. Mis tasemel on ettevõtte küberturve?

 • Turvaanalüüs LE.
 • Ülevaade hetkeolukorrast.
 • Ettepanekud küberturbe taseme tõstmiseks.
   

2. Kas ettevõtte IT on küberdinosaurus või -antiloop?

 • IT hetkeolukorra ja probleemide kaardistus.
 • Analüüs ja ettepanekud - kuidas panna IT paremini toetama äritegevust.
 • Äritarkvaralahenduse Office 365 tutvustus (ärirakendused, e-post, dokumendihaldus, ühistöö, IM, ülesannete planeerimine jm).
   

3. Mis seisus on ettevõtte majandustarkvara?

 • Majandustarkvara hetkeolukorra kaardistamine.
 • Ülevaade võimalustest ja soovitused.
 • Majandustarkvara Suno365 tutvustus.
   

Analüüsi teevad MAX 123 ja Columbus valdkondade spetsialistid.


Telli IT-nõustamisteenus kohe!

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*