Pilveteenus, server või VRTX?

Ettevõtted, kelle igapäevatöös kasutatavad rakendused ja teenused vajavad ärikriitilist kõrgkäideldavat serveriressurssi, on tänapäeval tihti dilemma ees – kas investeerida ja arendada omaenda serveriruumi või kasutada pilveteenust? Nüüd on asi veel keerulisem, sest neile kahele on lisandunud veel kolmaski võimalus - “kõik-ühes” Data Center Dell PowerEdge VRTX.

Milline lahendus on parim? Korrektne vastus on – neil kõigil on omad eelised!

Alljärgnevalt keskendumegi nende kolme võrdlemisele ja toome välja omapoolsed soovitused.

Pilveteenus
Virtual Private Server (VPS)
Dell VRTX
kõik-ühes Data Center
Klassikaline serverlahendus
 • Kõrgkäideldav
 • Lihtsalt skaleeritav – Grow as you go!
 • Ei vaja serveriruumi
 • Teenusepakkuja poolne monitooring operatsioonisüsteemi tasandil
 • Ei pea muretsema riistvara haldamise ega rikete pärast, ei vaja enda IT-kompetentsi
 • Tagatud kõrge füüsiline turvalisus
 • Kõrgkäideldav
 • Piiratud laiendatavus
 • Tsentraalselt hallatav riistvara (CMC)
 • Ei vaja serveriruumi
 • Tänu madalale müratasemele sobib kontorisse (näiteks laua alla)
 • Hoiab kokku ruumi ja elektrienergiat
 • ~25% madalam TCO kui serverlahendusel
 • Kõrgkäideldavuse tagab seadmete dubleerimine ja virtualiseerimistarkvara
 • Lahenduse laiendusvõimalused on piiramatud, kuid juba esmasel soetamisel tuleb arvestada potentsiaalse kasvuga
 • Vajab spetsiaalset serveriruumi (toide, jahutus, turva jne)

Pilveteenus
Virtual Private Server (VPS)
Dell VRTX
kõik-ühes Data Center 
Klassikaline kõrgkäideldav serverlahendus 
Kellele sobib: 
Ettevõtted, kes vajavad serverlahendust, kuid puudub vajalik IT-võimekus või ettevõtted, kelle serveri ressurss on ajas tihti muutuv. Väike- ja keskettevõte, kes ei saa hoida andmeid väljaspool ja kellel puudub serveriruum. Ettevõtted, kus liiguvad suured andmemahud ja kelle turvapoliitika ei võimalda hoida andmeid väljaspool.
Indikatiivne kuutasu 850 € (teenus on võrreldav teiste lahenduste jõudlusega) Indikatiivne ühekordne investeering
18 500 €
Indikatiivne ühekordne investeering 23 500 €

 

Mõned soovitused:

• tarkvaraarendajale
Ettevõtted, kes tegelevad tarkvara arendusega on tihi valiku ees, kas soetada endale korralik serveriresurss, mille peal platvorme arendada ja testida või kasutada selleks hoopis pilvelahendusi.
Omades pikaajalist kogemust serverlahenduste projekteerimisel ja juurutamisel, on meie nägemuses parim valik pilvelahendus. Kuna arendatavate keskkondade mahud on ajas tihti muutuvad, siis võib juhtuda, et juba soetatud riistvaraline resurss jääb tühjalt seisma või vastupidi – kiire kasvu tingimustes pole võimalik ressurssi mobiilselt ja minimaalsete kulutusteta kasvatada. Pilvelahenduse puhul, mis on kuumakse-põhine, makstakse ainult reaalajas kasutatava mahu eest, ehk siis kehtib printsiip “Grow as you Go”.

• väike- ja keskettevõttele
Ettevõtetele, kes ei saa andmeid hoida majast väljaspool ja kellel puudub korralik serveriruum, on Dellil uus ainulaadne lahendus – kõik-ühes Data Center Dell VRTX, mis on unikaalne jagatud infrastruktuuriga serverlahendus (ühes korpuses koos nii server, andmemassiiv kui ka võrgulahendus). Lisaks võimaldab VRTX tänu madalale müratasemele ja temperatuurile hoida seadet tavalises kontoris.
Kui ärikriitilisi tegevusi juhitakse läbi serverite, siis on ääretult tähtis, et riistvara tõrked ei takistaks igapäevast tegevust. VRTX riistvara koos virtualiseerimistarkvaraga tagab kõrgkäideldavuse (dubleeritud funktsioonidega). Süsteem on ühtse haldusega ja lihtsa laiendatavusega.

• suurettevõttele
Suurettevõtted, kellel on suured andmemahud, mis reeglina igapäevaselt kasvavad, vajavad klassikalist serverlahendust koos andmemassiividega. Kogu lahendus peaks loomulikult olema kõrgkäideldav ning virtualiseeritud. Oluline on aru saada, kas suurte investeeringutega väljaehitatud serveriruum koos seadmetega on ikka täies mahus töösse rakendatud, sest tihti seisab suur hulk ressurssi kasutamata.
Kiire andmekasvu korral on Dellil lisaks serverlahendustele olemas ka erinevatele sihtrühmadele disainitud andmemassiivid: PoweVault, EqualLogic ja Compellent.

Kokkuvõtteks:
Kas kasutada traditsioonilist serverilahendus, VRTX’it või pilveteenust? Nii nagu kõigi lahenduste juures, sõltub vastus siingi konkreetsetest ärivajadustest. Kuid, nagu näitavad ka uuringud, koguvad pilveteenused järjest populaarsust ning kahtlemata on tegu lähiaastate tõusva trendiga.


 

KÜSIGE MEILT ABI >

Arvutame üheskoos välja ROI ja TCO ning leiame teie vajadustele vastava lahenduse! Lisaks sellele tasub vaadata, et süsteemide igapäevane administreerimine ei võtaks personalilt ära võimalust arendustegevuseks – tegelgu igaüks oma äriga, jätke IT meie hooleks!