ProSupport on-site NBD | OIXIO

ProSupport on-site NBD laiendatud garantii - garantiiteenindus kliendi juures kohapeal, reageerimisajaga järgmisel tööpäeval.

Teenuse kättesaadavus: “ProSupport on-site NBD” laiendatud garantii teenuste kättesaadavus on garanteeritud mandri-Eestis kuni 150 km Tallinnast või Tartust. Kaugemaid piirkondi teenindatakse hiljemalt kolmanda tööpäeva jooksul garantiijuhtumi registreerimisest kasutades reeglina kullerteenust. Mujal maailmas osutavad teenust teised Delli ametlikud teenuse partnerid, vaata kontakte siit >

Delli “ProSupport on-site NBD” garantiipakett sisaldab:

 • Väljasõite kliendi juurde*.
 • Peale seadme tehnoseisundi määramist varuosade tarnet järgmiseks tööpäevaks (kui tehnoseisund on määratud eelneval päeval enne kella 15.00).
 • Inglis- ja venekeelne telefonitugi 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, 365 päeva aastas:
  • riistvara probleemide korral;
  • Delli OEM tarkvara telefonitugi;
  • Delli OEM tarkvara  getting-started juhtnööride infotelefon.
 • Kaughaldustugi tarkvara probleemide korral. Tarkvara probleemi lahendamist alustatakse kaughalduse teel kohe pärast probleemi registreerimist.

* Kui tehnoseisundi määramisel selgub, et seadme probleem pole riistvaraline ega puuduta Delli OEM tarkvara, tuleb kliendil tasuda väljasõidu ja töötundide eest. Hinnakiri >
** V.a sülearvuti akud, mis tarnitakse maanteetranspordiga 5 tööpäeva jooksul. Akude puhul on maanteetransport möödapääsmatu tulenevalt EU kehtestatud ohtlike veoste reeglitele.

Ostes seadme OIXIO-st, pakume lisaks:

 • Eestikeelset telefonituge nii riistvara- kui ka Delli OEM tarvaraprobleemidele. Tööpäeviti kell 9.00-17.00.
 • Dell õnnetusjuhtumi kasko süle- ja tahvelarvutitele.
  Kasko pakkumine ei laiene seadmetele, kui:
  • arvuti on soetatud riigihankega;
  • arvuti on soetatud lihthanke raames kokkulepitud erihinnaga;
  • arvuti on soetatud erikokkulepete, sh Delli globaallepingu alusel.
    

Kuidas teenust osutatakse:

 • Probleemi ilmnemisel helistage:
  • 800 2226 – inglise- ja venekeelne tugi;
  • 699 0699 – eestikeelne tugi (kõik kliendiseadmed ja OIXIO-st soetatud serveriruumi seadmed).
   Selleks, et teha esialgne diagnostika on oluline, et helistajal oleksid elementaarsed arvutikasutamise oskused. Vestluse käigus selgitatakse välja probleemi olemus (riistvaraline või tarkvaraline).
 • Telefonivestluse käigus on vajalikud:
  • seadme seerianumber (Service Tag) ja teie kontaktandmed;
  • seadme probleemi kirjeldus;
  • vajadusel ja telefonitoe juhendamisel arvuti esmane diagnostika.
 • Riistvara probleemi korral lepitakse kliendiga kokku aeg, millal on võimalik tulla seadme probleemi kliendi juurde kohapeale lahendama.
  • Väljasõite kliendi juurde tehakse tööpäeviti kell 9.00-17.00.
  • Kui selgub, et seadet kohapeal parandada ei õnnestu, teostatakse remont meie teeninduskeskuses. Seade tagastatakse kliendile OIXIO kulul.
 • On-site garantii teostamiseks peab klient tagama normaalselt valgustatud tööpinna.

Kui Te siiski soovite saata Delli seadme OIXIO garantiiteenindusse kulleri või postiga, siis garantiikäsitluse kiirendamiseks palun täitke eelnevalt garantiiremondi registreerimise (RMA) vorm >