Saime ISO 9001:2008 sertifikaadi

MAX 123 omab ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise sertifikaadi.

MAX 123 trumbiks on alati olnud pakutavate toodete, teenuste ja klienditeeninduse kvaliteet. Seda väidet illustreerib ka meie tänane soovitusindeks, mis on üle 80%. Lisaks juba olemasolevale kvaliteediindikaatorile alustasime juba 2013. aastal ettevõttesisest kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamist, mis sätestaks baasnõudeid kaasaegsele juhtimissüsteemile ja mille eesmärkideks oli:

  1. Tõsta veelgi teenuste ja teeninduse kvaliteeti ning hoida seda muutumatuna (pidevalt hinnates ja täiustades ning tagades klientide pideva rahulolu kasvu).
  2. Tõsta sisemiste äriprotsesside tööefektiivsust ja kvaliteeti, mis tagab päeva lõpuks parema klienditeeninduse ja teenuste kvaliteedi.
  3. Suurendada usaldusväärsust meie olemasolevate ja uute klientide ees.

Maailmas on rahvusvaheliselt tunnustatud mitmeid erinevaid kvaliteedijuhtimissüsteeme. Nendest kõige universaalsem ja laiemat kasutust on leidnud ISO 9001:2008.

MAX 123-s võttis süsteemi juurutusprotsess aega ligikaudu neli kuud, mille käigus pöörasime tähelepanu kõikidele ettevõtte tegevusvaldkondade äriprotsessidele, protsessides esinevatele mittevastavustele, kvaliteedipoliitikale, teenuste/klienditeeninduse kvaliteedi parendamisele ja paljule muule.

Juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2008 toimimise ja regulaarse parendamise tagavad regulaarsed sõltumatute audiitorite poolt läbiviidavad kontrollid.

Uuendatud sertifikaat eesti keeles >
SERTIFITSEERIMISULATUS:
RIIST- JA TARKVARA MÜÜK NING DELLI GARANTII- JA HOOLDUSTEENUSED.
IT-TARISTU KAARDISTUS, DISAINIMINE JA JUURUTAMINE.
IT-TARISTU TUGI- JA HALDUSTEENUSED NING PILVETEENUSED.

New Certification in English >
SCOPE OF CERTIFICATION:
SALES OF SOFTWARE AND HARDWARE. WARRANTY SERVICE OF DELL PRODUCTS.
DESIGN, DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND MAINTENANCE OF IT SYSTEMS.
IT-INFRASTRUCTURE SUPPORT, MANAGEMENT AND CLOUD SERVICES.