Seitse viisi, kuidas IaaS võib su ärile kasuks tulla

Tänapäevase andmekeskuse arendamine ja haldamine võib olla hirmuäratav ja kallis väljakutse – kui sa pead seda üksi tegema. Palju lihtsam on sellega toime tulla koos Infrastructure-as-a-Service (infrastruktuur-kui-teenus, IaaS) pakkujaga.

Allpool on välja toodud seitse argumenti, kuidas IaaS võib su ettevõttele kasu tuua.

Pilveteenuseid on mitmesuguseid ja neid võib kasutada läbisegi – kõrvuti võivad olla Software-as-a-Service (tarkvara-kui-teenus, SaaS), Platform-as-a-Service (platvorm-kui-teenus, PaaS) ja Infrastructure-as-a-Service (infrastruktuur-kui-teenus, IaaS). IaaS on selles mõttes kõige lihtsam, et tavaliselt on selle alternatiiviks oma majasisene infrastruktuur. Kahtlemata on võimalik koguda kogu vajalik kola oma serveriruumi kokku, kuid IaaS-i kasutades ärieelis ettevõttele kätte tulla palju vähema vaevaga.

Kasu IT-teenusepakkuja kasutamisel ka IaaS-partnerina võib ilmneda väga erinevatel viisidel. Suurem osa potentsiaalsetest eelistest on olemuslikult seotud oma andmekeskuse ehitamise, haldamise ja arendamise kuludega. Puhtalt infrastruktuuri poolt vaadates on lausa uskumatu, kui palju riist- ja tarkvara on tegelikult vaja tänapäeva andmekeskuse tööks – tegeleda tuleb blade-serverite rackide, virtuaalserverite, kettamassiivide, erinevate võrgukihtide ja 40- ja 100-gigabitise Ethernetiga. Et hoomata ülesande mahtu, tuleb siia mõttes lisada veel kõik andmete kaitsmiseks vajalikud turvalahendused; üksi hakkamasaamiseks on see igal juhul paras väljakutse... Tuleb ka mõista, et tänapäevased andmekeskused on hulga keerulisemad, kui need olid näiteks kümme aastat tagasi.

Ainuüksi mainitud asjaoludest piisaks, et panna paljud IT-otsustajad otsima võimalusi osta see kõik kelleltki teiselt, selle asemel, et kogu vajalik riistavara ja kompetents ise kokku ajada. Ent järgnevalt on välja toodud lisaks muud IaaS-i pakkujate eeliseid ja loodetavasti aitavad need otsustada, mis on õige – kas minna üle IaaS-ile või jätkata traditsioonilisel moel.

Tõrgete kõrvaldamine ja äripidevus

Majasiseste IT-lahenduste puhul pööratakse tavaliselt liiiga vähe tähelepanu tõrgete kõrvaldamisele ja äripidevuse tagamisele. Enamasti on IT-l ka muud teha, kui keskenduda korraliku taastamiskava väljatöötamisele, veel vähem selle praktilisele testimisele. Teiselt poolt on IaaS-i pakkuja hulga tõenäolisemalt ette näinud mõned lihtsad, kuid töökindlad põhimõtted, kuidas asi jälle püsti panna, kui inimlik eksitus või emake loodus suurema häda korraldab.

Parem geograafiline kaetus

Kui järjest rohkem töötajaid kasutab ettevõtte ressursse väljastpoolt kontorit, on IaaS-i teenusepakkujal tõenäolisemalt võimalik pakkuda neile füüsilisest asukohast sõltumatu kvaliteediga teenust, kuivõrd ta andmekeskused asuvad tavaliselt samuti hajali.

IT keskendumine ärivajadustele

Ettevõtte IT-juhil on võimalik IT infrastruktuuri teenusena osta järjest paremini, sest järjest tuleb turule ettevõtteid, kellele see on põhitegevus. Niiviisi vabaneb majasisene IT sellega tegelemisest ja saab rohkem keskenduda ettevõtte ärivajaduste lahendamisele.

Stardikulu vähendamine

Nagu kõigi pilvelahendustega, renditakse IaaS-i puhul sisuliselt kogu vajalik infra teenusepakkujalt (selle asemel, et see välja osta). IaaS-i kasutades pead ostma vaid vajaliku tarkvara.

Skaleeritavus

Oma andmekeskus on igas mõttes piiratum kui teenusepakkuja oma. Su oma serveriruum võib ühel hetkel lihtsalt täis saada, teenusepakkujalt aga saad sa niipalju ressurssi juurde kui vaja (sealjuures ilma suurte sisseostukulutusteta). Ja vastupidi – kui su andmekeskuses on vaba ruumi, oled olukorras, kus su raha istub kinni mittevajaliku tehnika, kinnisvara, kommunikatsioonide ja personali all. IaaS-iga saad nii kasvada kui kahaneda, vajamata selleks suuri investeeringuid.

Hooldus- ja tugifunktsioonid

Kuigi see ei ole alati nii, on teenusepakkujal lihtsam kehtestada paremad tööprosessid ja tal on paremini koolitatud meeskond. Seda sellepärast, et IaaS-i pakkuja inimesed haldavad sadade, võib-olla isegi tuhandete ettevõtete infrastruktuure. Igal juhul on palju lihtsam lasta IaaS-ile spetsialiseerunud firmal hoolitseda hoolduse ja toe võimekuse eest, kui seda ise teha.

Palju kindlam turve

Kuna ettevõtete andmete kaitsmine on üle maailma muutunud väga oluliseks teemaks, on enamik teenusepakkujaid ehitanud üles väga rangete nõuetega ja läbimõeldud turva-arhitektuuri. IT turvalisus ei ole odav ja selle ala spetsialiste on raske leida; paljudele on see probleem. Teenusepakkujal on tõenäoliselt paremad vahendid, et tagada ööpäevaringne turve.

Järeldused

Edasiminek äris nõuab tihti aluspõhimõtete muutmist. IT infrastruktuurist loobumine ja kogu selle valdkonna väljamüümine IaaS-i partnerile võib olla üks IT tulemuslikkuse tõstmise võimalusi. Kuigi on ja jääb alati olema põhjusi, miks oma IT-infra ülalpidamine on vajalik, tasub vähemalt tõsiselt mõelda andmekeskuse funktsionaalsuse rentimisele IaaS-i pakkuja käest.

Algne artikkel InformationWeek >
Autor: Andrew Froehlich
Vaba, kohandatud tõlge: Ants Miller