Uus normaalsus | OIXIO

Inimesed on füüsiliselt lahus. Kuidas ühendada üksteisest kaugelasuvad inimesed, et tagada kuuluvus- ja turvatunne ning luua väärtust äri ja ühiskonna jaoks? Vastus ja edukuse võti peitub tehnoloogias. Oleme selles kindlad!

Aasta 2020 oli kahtlemata märgilise tähtsusega. Me ei ole sellest veel läbi, kuid juba praegu teame, et elu pärast koroonapandeemiat ei ole endine. Elame uues normaalsuses. See ei ole ilmtingimata halb.

Meie elu hoiavad staatilise ja stabiilsena ennekõike meie ühised juurdunud harjumused. Harjumuste kujundamine ja murdmine on pingutustnõudvad, samal ajal kui harjumuspärane käitumine nõuab vähe energiat. Suuri muutusi on võimalik ellu kutsuda vaid olulisi harjumusi muutes. Koroonapandeemia ja sellega kaasnenud kodust töötamise "eksperiment" muutis inimeste harjumusi globaalselt.

Muutusid päevased rütmid, harjumused käia tööl kindlatel aegadel ja kindlast kohas, õppida koolis klassiruumis, külastada poode majapidamistarvete ja toidu hankimiseks, harjumused käia trennis spordiklubis, tervitada värskeid tuttavaid kättpidi või pidada perekondlikke sündmusi ühise füüsilise laua taga. Paljuski meile sisse treenitu sai kas täielikult lõhutud või vähemalt lõdvendatud.

See tähendab, et muutuste tuules tekkis ja tekib ka arvukalt uusi võimalusi ja viise, kuidas oma äri korraldada.

Kas ettevõtted vajavad samasuguseid äripindasid kui aasta tagasi? Kas inimeste vajadused erakinnisvarale on samad, kui töökohale lähedal elamise asemel on oluline kodus töötamise mugavus ja privaatsus? Kas hariduse omandamine saab tulevikus üldse olema seotud elukohaga? Kas linnastumise trendid pöörduvad? Millistes valdkondades kaovad füüsilised kontaktid kliendi ja teenusepakkuja vahel täielikult ning millistes saab füüsiline kontakt olema just eristuvus?
Palju lahtiseid ja põnevaid küsimusi on õhus.

Võib võtta lahjat mürki selle peale, et kaugtöö, parem töö- ja eraelu harmoonia ning suurem paindlikkus elu- ja asukoha valikul on osa uuest normaalsusest.

See tähendab, et ühise eesmärgi nimel töötavad meeskonnad ei asu enam füüsiliselt koos. Selleks aga, et inimene teeks arukaid otsuseid, oleks efektiivne ja panustaks meeskonda (või ühiskonda), vajab ta ennekõike turva- ja kuuluvustunnet. Kuuluvustunnet ja usaldust on hea luua füüsiliselt kokku puutudes - olulised on siin just kehakeel, silmside, hääletoon jne.

Tühimiku, mille uus normaalsus inimeste vahele on loonud, peab tulevikus suures osas täitma tehnoloogia. Infotehnoloogia olulisus oli pandeemia vallandumise alguses ilmselge. Tänaseni kestvas kriisis jäid ellu ja oma tulemusi suutsid parandada need sektorid ja organisatsioonid, kes olid võimelised tänu heale IT-le kiirelt kohanema, viima oma töötajad kodukontoritesse ja äri digikanalitesse.

Kuid tänaseks rakendatud meetmed on olnud hädaabi. Tulevikus edukaks toimimiseks on vaja oma tehnoloogiastrateegia viia kooskõlla uue normaalsusega ning mõelda hoolega läbi see, kuidas siis ikkagi täita tehnoloogia abil see füüsiline tühimik, ühendada teineteisest kaugelasuvad inimesed ning tagada turva- ja kuuluvustunne selleks, et inimesed saaksid luua suuremat väärtust äri ja ühiskonna jaoks.

Kohtumiseni OIXIO Foorumil, mille sisu läbib punase joonena juhtmõte UUS NORMAALSUS!

Tauno Telvik
OIXIO juhatuse esimees