Varukoopia vajadust mõistavad kõige paremini need, kes on kord oma andmetest ilma jäänud

Eesti kohta selline statistika kahjuks puudub, ent USA-s:

 • läheb 3 kuu jooksul pankrotti 90% ettevõtetest, kes kaotavad oma andmed, ja
 • aasta jooksul kaob 93% ettevõtetest, kes kaotavad oma andmed rohkem kui 10 päevaks;
 • umbes kolmandikul juhtudest ei suudeta pärast andmekadu andmeid täielikult taastada.

Samas teiselt pool aga:

 • vähem kui 6% ettevõtetest testib regulaarselt (st vähemalt kord kvartalis) varukoopiate taastamise võimalikkust ja
 • 16% avastab vajaduse tekkides, et varukoopia on vigane või andmed taastamatud.

Mõned elementaarsed andmekaitse mõisted ja kontseptsioonid

3-2-1 põhimõte: hoia oma andmeid vähemalt kolmes eksemplaris, vähemalt kahel erineval andmekandjal ja vähemalt üht eksemplari neist kusagil teises kohas.

RTO: (recovery time objective) taaste sihtkestus; st maksimaalne talutav (lubatav) ärifunktsiooni, ressursi või süsteemi käideldamatuse kestus pärast intsidenti.

RPO: (recovery point objective) taaste sihtseis (-aeg); intsidendijärgsele taastele seatud eesmärk -- milline andmekadu on lubatav? (St millise hetke andmed peavad olema taastatavad? Eelmise tunni? Eelmise aasta?)

Lisaks tuleks vahet teha varunduse ja arhiveerimise vahel:

Varundus Arhiveerimine
 1. RPO: tavaliselt ei ulatu üle 6 kuu.
 2. RTO: soovituslik on tundides, paremal juhul minutites.
 3. Oluline on:
  1. varundamise kiirus (selleks antud ajaline aken)
  2. mõjuala taristu komponentidele (serverid, võrk, muu)
  3. integratsioon erinevate mugavusfunktsioonidega (item level restore vs VM level restore jne) ja üldlevinud tarkvaraga, et lihtsustada lõppkasutajate või IT meeskonna elu
 1. RPO: aastates, tulenevalt valdkonna spetsiifikast ja mh seadustest.
 2. RTO: pole kriitilise tähtsusega.
 3. Oluline on:
  1. Andmete säilivuse tagamine
  2. andmete kogumahutavus ja laiendatavus, teatud eritingimustel ka jõudlus.
  3. integratsioon üldlevinud tarkvaraga, et lihtsustada lõppkasutajate või IT meeskonna elu

 
Ka varundus ja andmekaitse on teatud määral sarnased ja kattuvad mõisted – andmed ei ole kaitstud, kui neid ei hoita koopiatena eri kohtades, ja varukoopiast üksi on vähe rõõmu, kui andmed on kuidagi kõlbmatuks muutnud või „jalutama läinud”.

MAX123 pakub erineva tasemega varunduslahendusi erineva suuruse ja vajadustega ettevõtetele

Need lahendused sobivad nii majasisesele IT-taristule kui pilvelahenduse puhul

Väga suurte ja kriitiliste lahenduste jaoks on Quantum, eraldi on juttu Office365 andmete varundamisest (Spanning) ja väikefirmat või kodukasutajat puudutav on eraldi artiklis [link].

Kõigepealt tutvustame Veeam Availability Suite’i, mis on suuteline mõistlikkuse piires katma nii väikeste kui suurte ettevõtete varundusvajaduse

 

2006. a USAs asutatud Veeam on üks kõige kiiremini arenevatest IT-taristu lahendusi pakkuvatest ettevõtetest. Nende pakutud uus mõtteviis – Always-On Enterprise (alati kättesaadav ettevõte/andmed) – viib klassikalise varunduse mõiste sammukese võrra edasi – kontseptsioon Backup -> Availability tähendab äraseletatult varukoopia püsivalt kättesaadavat olekut, mis lubab selle kasutusele võtta vähem kui veerandtunniga, enamasti aga sekunditega (ja meil siin alati sekunditega, sest Eestis on selle mängu mõistes ainult väike-ettevõtted).

Veeam on omale 10 aastaga kogunud üle maailma 216,500 klienti; Fortune 500 ettevõtetest on seal nimekirjas 70%. Veeam kaitseb andmeid  24x7x365 ja seda on tunnustanud ka Gartneri, paigutades nad 2016 seisuga liidrite sektorisse.

 

Kuidas Veeami toodete abil kaitsta andmekeskuses või pilves töötavate serverite andmeid

[LA]

Veeam Availability Platform tagab andmekeskusele või pilves töötavatele süsteemidele vastuvõetava hinnaga enam-vähem kõikehõlmava kaitse. Märksõna on, nagu öeldud, Always-On Enterprice, mis äraseletatult tähendab peamiselt esiteks, et su varuks mõeldud maht ei pea lihtsalt niisama varuks seisma, seda saab mõistlikkuse piires ka kasutada, ja teiseks ei loeta taastamisaega päevades, vaid minutites.

Veeam Availability Platformi kuulub näiteks Veeam Availability Suite (hetkel versioon 9.5), mis omakorda koosneb kahest komponendist: Veeam Backup & Replication (varundamine, taastamine ja kordistamine) ja Veeam ONE (seire, aruandlus ja mahuplaneering). Lahenduse tugevusteks on integreeritus VMware vSphere ja Microsoft Hyper-V (üldisemalt Windows 2016 Server) lahendustega.

Võrreldes klassikalise lahendusega, kus taastamine võib võtta päevi, ei ületa RTO Veeam Availability Suite'iga ka kõige "raskematel" juhtudel üle 15 minuti, jäädes reeglina paarikümne sekundi piiresse. Saavutatakse see tehniliselt niimoodi, et mainitud VMware vSphere ja Microsoft Hyper-V keskkonnas, aga ka MS Azure’is (MS-i pilveteenust) luuakse varukoopia viisil, et seda on võimalik n-ö otse käivitada. Veeamil on olemas nn Explorerid (vaaturid) erinevate varukoopiate sisu uurimiseks (ja osaliseks taastamiseks). Oracle, MS Active Directory, MS Exchange, MS Sharepoint, MS SQL Server, Storage Snapshots. Muude võimaluste hulgas on näiteks U-AIR’id (Universal Application -Item Recovery, universaalne rahenduselemendi taastamine), sisuliselt kontrollpunkid, millele saab süsteemi tagasi viia.

Oluline on ka see, et Veeam kontrollib spetsiaalses isoleeritud masinaosas, kas varukoopiad tegelikult ka taastatavad on. (Tegemist on SureBackup ja SureReplica nimeliste automaatsete kontrolliteenustega, mis taustal kasutajale märkamatult tegutsevad.)

1-2-3 reeeglit arvestades on oluline ka võimalus defineerida erinevaid varunduse, kordistuse jmt viise, näiteks üks kiiresti kättesaadav (näiteks Azure’i pilves) ja teine mitte nii kiiresti kättesaadav kusagil füüsiliselt kauges asukohas jne. On olemas nn rakendusteadlik tõmmisepõhine varundus, ehk süsteemis tegutseb Veaami draiver, mis varukoopiat tehes teeb ka kõik vajalikud lisasammud, et see kõik ikka kindlasti ööle hakkaks; on olemas ka intelligentne koormusjaotus, mis võimaldab ühe Veeami rakendusega hallata tuhandeid servereid ja petabaite andmeid. Ja pole nii, et tohutu hulk väärtuslikke andmeid istub varukoopiatel ja kogub tolmu - Veeamiga saad sa selle tööle panna!

Veeam Availability Suite on saadaval kolmes versioonis: Standard, Enterprice ja Enterprice Plus. Hinnavõrdluseks: Standardi hind ühe protsessori kohta on 1100€, Enterprice 1600€ ja Enterprice Plus 2350€. (Tegemist on 2016. a [käibemaksuta] hindadega, mis võivad pisut muutuda; mitmele protsessorile korraga ostes on tunduvalt odavam [kahele protsessorile Enterprice Pluss näiteks 2500€], erihinnad on ka õppe- ja riiklikule sektorile ja lisatoele.) Versioonide võimaluste võrdlus on ära toodud siin: https://www.veeam.com/pdf/datasheet/veeam_availability_suite_9_5_editions_comparison_en.pdf

[LL]

Kuidas kaitsta Exchange’i pilveversioonis olevaid maile ja kalendreid

[LA]

Selleks on Veeam Backup for Microsoft Office 365. Office 365 on teatavasti tuntud Microsoft Office'i pilveversioon, mis kasutab mailide ja kalendrite hoidmiseks Exchange'i pilveteenust. Loomulikult hoolitseb Microsoft elementaarsel määral pilve salvestatud info eest, kuid tuleb teadvustada, et kustutatud kirjad püsivad alles ainult kolm kuud ja miski ei kaitse kasutajat näpukate tagajärgede eest.

Veeam Backup for O365 teeb n-ö taustal, märkamatult kõigest Exchange'is säilitatavast varukoopia ja võimaldab sealt mõistlikul viisil infot otsida ning vajadusel ka taastada terved postkastid-kalendrid pilve või oma serverisse.

[LL]

Kuidas kaitsta oma arvutit

[LA]

Veeam Endpoint Backup on põhimõtteliselt igasse Windowsi arvutisse sobiv tasuta varundusrakendus, mis võimaldab määrata, millest ja kuidas varukoopiat tehakse. Uusimasse versiooni on sisse ehitatud ka kaitse CryptoLocker-tüüpi pahavara vastu.

Kõige paremaid tulemusi annab muidugi rakenduse kasutamine koos Veeam Availability Platformi toodetega, sest siis on võimalik varukoopia otse pilve teha ja selle sisust vajalik otse, st kogu varukoopiat taastamata välja võtta.

[LL]

Kui sa vajad veel kõrgemat kaitsetaset

[LA]

Suurte andmekeskuste omanikele ja eriti nõudlikele klientidele pakub MAX123 Quantumi lahendusi. Näiteks StorNext on ehitatud väga suurtele andmemahtudele, mida kasutavad korraga tuhanded inimesed. Kombineerides kiiret esmast salvestust, sadadesse petabaitidesse ulatuvat laiendatud salvestust, lindiarhiive ja nende Q-Cloud Archive'i on see võimeline mistahes maailma nurgas kiiresti kättesaadavaks tegema miljardeid erinevatest allikatest pärinevaid faile. Ent ka väiksemalt võib alustada... Skaala on lai ja kui standardlahendused kitsaks jäävad, on kõige targem meiega ühendust võtta.

[LL]

Kui sa vajad kaitset ainult Office365-le

[LA]

... ent lisaks mailidele ja kalendritele tahad kaitsta ka kõiki muid dokumente (OneDrive'il olevaid andmeid), soovitame lahenduseks Spanning Backup for Office 365.

[LL]