WiFi ehk juhtmeta võrguühendus on muutunud organisatsioonides üha olulisemaks viisiks seadmete ja inimeste ühendamiseks nii sisevõrku kui internetti. WiFi tehnoloogia areng on jõudnud nüüd sinnamaani,  kus WiFist on saamas primaarne ligipääsu koht võrgus olevatele ressurssidele ja vajadus traditsioonilise võrgukaabliga ühenduse järele peaaegu kadunud. WiFi 6 on uus juhtmeta ühenduse standard, mida toetavad seadmed seda võimaldavad. 

WIFi 6 on rohkem kui kiirem WiFi 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) on organisatsioon, mis on aastast 1997 loonud ja hallanud erinevaid juhtmeta ühenduse standardeid, mille ühiseks tähistuseks seni on 802.11. Täht või tähtede kombinatsioon selle tähistuse järel on näidanud standardi erinevaid versioone. Nii näiteks on täna enim kasutuses standardid 802.11n ja 802.11ac, mille WiFi tehnoloogiat edendav ja sertifitseeriv organisatsioon WI-Fi Alliance on lihtsuse huvides ümber nimetatud vastavalt WiFi 4 ja WiFi 5. Uus standard WIFi 6 kannab IEEE nime 802.11ax.

Ehk siis samal tehnoloogiate kogumil on kaks nimetust - IEEE ja Wi-Fi Alliance nimetus. Edaspidi kasutame lihtsamat nimekuju.

Kui WiFi 4 ja WiFi 5 sisaldasid endas primaarselt uuendusi ühenduse kiiruse valdkonnas, siis WiFi 6 standardi väljatöötamisel on võetud arvesse tänapäeva võrku ühendatud seadmete paljusust ja erinevaid profiile ning rõhku on pandud primaarselt just efektiivsusele ja võrgu toimivusele väga tiheda liiklusega võrkudes.

Et probleemi, mida uus standard lahendab, olemusest aru saada, tuleb analüüsida, missuguseid seadmeid me täna üle õhu võrku ühendame, kui palju neid on, kui palju nad liiguvad ja millist liiklust genereerivad. 

Mis seadmed on meie võrgus? 

Meie võrkudes, olgu kodustes või tööalastes on toimunud meeletu plahvatus seadmete arvus. Suurel osal inimestest on vähemalt 3 personaalset seadet, mis tarbivad võrguühendust ja on meiega pidevalt kaasas (sülearvuti, telefon, tahvelarvuti, nutikell, nutisõrmus jne). Nende seadmete ühisnimetajad: nad on mobiilsed, akutoitega ja reeglina ilma võrgukaabli pesata. 

Lisaks ühendame oma võrkudesse täna tervet hulka spetsiifilisi seadmeid: nutikõlareid, andureid, tarku valgusteid, termostaate, reklaamkioskeid, ventilatsiooni- ja kütteseadmeid. Nende seadmete ühisnimetajad: nad ei ole eriti targad, üleliia turvalised ega võimsa saatevõimsusega. 

Mida me võrgus teeme? 

Failide võrgus liigutamine ei ole kuskile kadunud. Pildi- ja videofailid on kvaliteedi kasvust tulenevalt suuremad kui kunagi varem, turundus kasutab oluliselt enam liikuvat meediat ja sotsiaalmeedia turunduse tõde on "content is king". Kontoritöö failivahetus käib nii sisevõrgus kui erinevate pilveteenuste nagu Office 365 kaudu. See tähendab, et liigutame suuri faile nii sisevõrgus kui interneti ja lokaalse seadme vahel - üles ja alla, iga päev. 

Lisaks tarbime ja toodame nii era- kui tööelus väga palju streaming-teenuseid. Õppematerjalid on video kujul veebis, video- ja VoIP kõned on igapäevased ja nende kasutajaid on organisatsioonides samaaegselt palju. Videokoosolekute toimimine on organisatsioonis kriitilise tähtsusega, samas on video ja heli  voogedastus äärmiselt tundlik latentsusele. Kiirus ei olegi siinkohal nii kriitiline.
 

VAHEKOKKUVÕTE 

Meil on märkimisväärselt rohkem seadmeid kui varem. Me toodame märkimisväärselt rohkem andmeid kui varem. Andmete liigutamine seab oluliselt kõrgemad nõudmised võrgu latentsusele ja stabiilsusele, aga ka kiirusele. Seadmed on mobiilsed ja nende ühendamine kaabli abil ei ole paljudel juhtudel enam võimalik. 

Kiirus ei ole probleem ja WIFi 6 seda ka ei suurenda… eriti 

Kui oodata WiFi 6 kasutuselevõtust meeletut kiiruse kasvu üksikkasutaja tasemel, siis peab pettuma. Reaalsuses võib saavutada mõnekümne protsendilise kiiruse kasvu, kui nii klientseade kui WIFi tugijaam toetavad uut WiFi 6 standardit, aga see on ka kõik. Ja see ei ole ka täna peamine probleem. WiFi 5 standardit kasutav kasutaja täna ideaalsetel tingimustel ilmselt kiirusest puudust ei tunne. 

Aga nüüd on küsimus - mis on ideaalsed tingimused? WiFi 5 puhul on mitu piirangut, mis takistavad selle võimekuse täielikku kasutamist. Ideaaltingimustel on klientseade vähemalt 2 antenniga, asub WIFi 5 tugijaama vahetus läheduses, sama tugijaama külge on ühendatud väga vähe seadmeid, ühendus toimub 5 Ghz sageduse peal ja õhus ei ole teisi WIFi võrke, mis raadioeetrit risustavad. Kontorihoonetes juhtub harva, et kõik need tingimused on täidetud. See aga tähendab, et kasutaja tajub, et WiFi on aeglane, ebastabiilne, ning eelistab ühenduda kaabli abil. 

WiFi 6 standard ja selles sisalduvad tehnoloogiad lubavad lahendada kõik eelpooltoodud mured. 

Võtmetehnoloogiad ja võimekused

Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) - kõige olulisem uus tehnoloogia, mis lubab raadiokanali jagada paindlikult väiksemateks erineva suurusega ressursiüksusteks (RU) ja teenindada sama kanali peal samaaegselt palju erinevaid kliente. See oli varasema tehnoloogiaga võimatu. Mõtle: kauba viimine sama veoautoga mitmele kliendile samal teekonnal vs ühe paki viimine terve veoautoga ühele kliendile. 

2.4 GHz sageduse tugi - varasemalt oluliselt jõudlust suurendanud WIFi 5 standard ei olnud 2.4 Ghz spektris toetatud. Maailmas on miljoneid seadmeid, mis 5 GHz ei toeta. Lisaks levib 2.4 GHz oluliselt paremini läbi erinevate materjalide. 

MU-MIMO alla ja üles - Multi-user input Multi-user output tehnoloogia võimaldab tugijaamal teenindada samaaegselt mitut kliente. WiFi 6-s toetatud ka üleslaadimisel, varem ainult allalaadimisel. Erinevalt OFDMA puhul eelistatud kasutada vähema seadmetihedusega asukohtades. 

160 MHz kanalid - laiem kanal, suurem läbilase, madalam latentsus, OFDMA puhul rohkem ressursiüksuseid. 

Target wake time - lubab seadmetega automaatselt kokku leppida erinevaid ärkveloleku graafikuid, st seadmed ei pea tugijaamaga pidevalt kindla intervalliga ühendust pidama, kui selleks vajadust ei ole. Hoiab kokku voolu ja suurendab akutoitel seadmete aku kestvust. Eriti oluline IoT- ja mobiilseadmete jaoks. 

1024-QAM - täiendatud raadiomodulatsioon. Raadiosignaalis esindavad sinusoidmustrid digitaalseid andmeühikuid (1 ja 0). Uus modulatsioon võimaldab kodeerida rohkem andmeid samasse spektrisse. 

Beamforming - 802.11ac standardis juba sisse toodud funktsionaalsus, mis võimaldab suunata signaali konkreetsele klientseadmetele, parandades MU-MIMO funktsionaalsust ja levi. WiFi 6-s sai 8 antenni toe. 

BSS Coloring - lubab sama kanali piires ilma interferentsi tekitamata andmeid edastada. Oluline funktsionaalsus kontorihoonetes, kus vabade kanalite arv on piiratud ja tugijaamu palju.   

WPA 3 - WPA 3 on uus WiFi turvastandard, mis eelmistes standardites veel kohustuslik ei olnud, aga WiFi Alliance'i poolt sertifitseeritud WiFi 6 lahendustes juba on. 

Kõige olulisemad võidud WIFi 6 kasutuselevõtust 

  • Oluliselt stabiilsem ja kiirem ühendus suure seadmetihedusega võrkudes 
  • Oluliselt stabiilsem ja kiirem ühendus tugijaamast kaugemal asuvatel klientidel 
  • 37% kiiruse tõus üksikkasutajale vs WiFi 5 
  • 4 x suurem läbilase võrgu ja tugijaama tasandil 
  • Pikem aku eluiga akutoitel seadmetel 
  • Kõrgem turvalisuse tase tänu WPA 3-le 
     

 Kes, miks ja millal peaksid üle minema WIFi 6-le? 

 Kui kasutad täna veel WiFi 4 tehnoloogiat (802.11n), siis on viimane aeg uuendada, aga väiksemate ettevõtete ja andmemahtude juures võib täna veel kaaluda WIFi 5. Siis tasub kindlasti jälgida, et ka WIFi 5 lahendus toetaks WPA 3 turvastandardit. 

 Kui ehitad uut kontorit, mille kasutajad on valdavalt mobiilsed (kasutavad sülearvuteid), siis on täna õige aeg vaadata WiFi lahendust juba primaarse ühendusena ja uuendada WIFi 6 peale. 

Kui asutuses on palju kasutajaid või palju WIFisse ühenduvaid seadmeid, mis asuvad tihedalt koos, siis tasub minna üle uuele tehnoloogiale. 

Kui kontor asub hoones, kus on palju läbi seinte levivaid WiFi ühendusi, mis teineteist segavad, tasub uuendada tehnoloogiat. 

Kui organisatsioonis kasutatakse palju streaming teenuseid ja VoIP ning videokõnesid, siis see tehnoloogia on kindlasti teie jaoks.

WIFi 6-le ei saa üle minna vaid tugijaamu vahetades - läheneda tuleb süsteemselt 

WiFi 6-le üleminek ei ole aga sama lihtne kui oli üleminek Wifi 4 pealt 5-le. Ei piisa ainult tugijaama vahetusest. Kogu ülejäänud võrgutaristu peab tehnoloogiat toetama, st ülejäänud võrk ei tohi saada pudelikaelaks. 

Kuna WiFi 6 tugijaama ja tulemüüri või ruuteri vaheline ühendus on juba kiirem kui 1 Gbps, siis minimaalselt peab swicth, mille külge uus tugijaam ühendub, toetama 2,5 Gbps ühendust (Multi-rate port) või tuleb ühendada tugijaam kahe kaabliga, kui see on võimalik. Võimsamate tugijaamade puhul ei ole kahest kaablist abi. 

Võimsad 8 antenniga nõuavad juba võimsamat toidet, mis tähendab, et PoE switch peab suutma tugijaamad ära toita. 

Ja üle ega ümber ei saa kaabeldusest. Täna on kontorihoonetes kasutusel veel päris palju Cat 5, Cat 5e ja Cat 6 kaabeldus (suures enamuses just 5e). Need standardid toetavad kõik vaid 1 Gbps ühendust. Alates Cat 6a võrgukaablist sobib kasutamiseks uue Wifi 6 taristu ülesehitamiseks. Samuti tuleb üle vaadata kõik optikaühendused. 
 
Kokkuvõttes - kõik potentsiaalsed pudelikaelad tuleb tuvastada ja eemaldada, et uuest tehnoloogiast täit kasu välja võtta. Valemisse kuulub kindlasti ka internetiühendus ise. Ei ole kasu mitme gigabitisest WiFi võrgust, kui teenused asuvad internetiühenduse taga, mis jääb tugevalt sisevõrgu võimekusele alla. 

 

wf      
Anna hinnang oma kontori WiFi-võrgule ja telli meilt tasuta esmane analüüs.
wf      
wf      
Palun hinda eraldi WiFi võrgulevi kättesaadavust ja signaali tugevust kontori eri osades.
12345678910
WiFi levik *
WiFi-signaali tugevus *
wf      
Kirjelda WiFi probleeme lähemalt.
wf      
wf      
wf      
wf      
wf