Michael Dell:Veel aasta tagasi polnud keegi kohanud sõna corona mujal kui tuntud õlletootja pudelil, nüüdseks on see mõjutanud meid kõiki ja on igapäevane jututeema. Koroonaajastu on tõestanud tehnoloogia olulisust rohkem kui kunagi varem. Dell Technologies mõistab seda ning on pühendunud klientide ja partnerite toetamisele läbi intelligentsete automatiseeritud ja integreeritud täislahenduste. Pakume „võtmed-kätte“ täislahendusi ja -teenuseid, mille eesmärk on käimasoleval andmete ajastul võimaldada efektiivset analüütikat koos vajaliku turvalisusega, et teha õigeid otsuseid kiiremini nagu keskkond ellujääjatelt (Darwini "survival of the fittest") eeldab. Meil on kõik tehnoloogilised võimalused ja oskused, et üheskoos leida need võtmekohad, millele ehitada hüppeplatvorm turvalisema homse loomiseks. Aitäh koostöö eest ning inspireerivat foorumit!“
 
Delli tavapäraselt suure osalejate arvuga üritus toimus sellel aastal täielikult virtuaalselt ja võib tõdeda, et ei jäänud millegi poolest alla varasematele kordadele.

Olulised trendid

  • 60% töötajatest jäävad ka edaspidi hübriidgraafikuga kaugtööle. On näha, et selline trend kasvab igal pool vähemalt 20%, s.h. kaugõpe igas vanusegrupis.  
  • Pea 80% kasvas online äritegevus ainuüksi viimases kahes kvartalis ning see tempo kasvab.
  • Kümnest kaheksa ettevõtet on väitnud, et 2020. aasta on kiirendanud nende digitransformatsiooni.
  • 96% digitaalsetest liidritest on öelnud, et võime andmeid koguda, analüüsida ja töödelda on lihtsustanud märkimisväärselt nende võimet kohanduda turutingimustele. 
  • Toimumas on suured muutused töökoha tarbimismudelis.   

Delli visioon

Delli varasem visioon aastaks 2030 tõstis lõpptähtaja oluliselt varasemaks - 2025, seega on näha olulist kiirendust digitaliseerumise protsessides.

Lähiaastatelt võib oodata olulisi muutuseid kiirendatult, näiteks isesõitvad autod 5G ühendusega, nutitehased, -linnad, -haiglad, -koolid jne. See kõik toimub tehnoloogia mõistes äärealadel (Edge), kus oodatakse ka 800% kasvavat rakenduste tarbimise nõudluse kasvu aastaks 2025, mis toob kaasa 75% ulatuses andmete kogumist ja töötlemist äärealadel, kusjuures aastaks 2023 tuleb rohkem kui 50% sisemajanduse kogutoodangust digikanalitest. See kõik tugineb digiteenustel ja toimub väljaspool traditsioonilist andmekeskust.

Delli ennustused

  • Hübriidpilve mudel avalikus ja erapilves - selle mudeli peal toimub andmete kogumine ja analüütika reaalajas ääres (edge).
  • 5G on rohkem kui kiire andmesideühendus, see on fabric, mis võimaldab andmete kiiret käitlemist ja vahetamist kõigi autonoomsete ja võrku ühendatud seadmete vahel. Iga sensoriga varustatud seade toodab tohutus koguses andmemahte.
  • Kognitiivsete andmehulkade töötlemiseks on vajalik rakendada oluliselt rohkem masinõppe- ja tehisintellekti põhiseid meetodeid 
  • Kõike seda on vaja efektiivsemalt juhtida ning hallata ääre, core ja pilve vahel ning see vajab erinevaid taristu kihte, et sellega hakkama saada.
  • Kõige tipuks - andmete mahuga kasvab nende väärtus ja haavatavus ning seetõttu tõuseb küberturbe rakendamise olulisus. Seda mitte eraldiseisva vaatena vaid läbivalt ja integreeritult kogu tehnoloogiale.  

Kõike arvesse võttes muutub varasemast olulisemaks skaleeritavus ja sisseehitatud funktsionaalsus hübriidpilve tasemel, et kliend saaksid lõigata kasu automatiseeritud, intelligentsest ja vastupidavast IT-taristust. Dell Technologies on varustanud selle tarbeks uusimad Latitude arvutid masinõppega mis kohanduvad kasutaja vajadustega, uuendanud kogu andmekeskuse portfelli AI funktsionaalsusega ning täiendanud Dell Technologies Cloud platvormi väärtuspakkumist hübriidpilve paremaks kasutamiseks. Seda selleks, et muuta kõik erinevad tehnoloogiad üheks käepäraseks kogemuseks kõikidele klientidele - haridusest tervishoiu ja industry4.0 sektoriteni.

OIXIO kommentaar

On selge, et digitaalse transformatsiooni teekonnaga alustamine ei ole kõigil ühesugune ja ettevõtted vajavad erinevat personaalset lähenemist. Selle jaoks on vaja kombineerida digitaliseerimise visioon, Dell Technologies tehnoloogiad ja OIXIO metoodikad, et tuvastada kõige parem tee, mis viib kõige kiiremini soovitud tulemusteni.
 
On oluline, et ettenägelik visioon, õiged tehnoloogiad ja läbimõeldud metoodikad ühtiksid. OIXIO ja Delli nägemused on liikunud samas suunas juba aastaid, samuti oleme aastast 1994 olnud Delli partner klientseadmete ja andmekeskuste lahenduste toomisel Eesti klientideni. Aga et kolmnurk muutuks töötavaks kombinatsiooniks ja tekiks võtmesõna "tulemustele keskendunud koostöö" on samavõrd oluline organisatsioonide kultuuriline sobivus. Dell Technologies abivalmis kohalik ja loomulikult ka rahvusvaheline meeskond, OIXIO kirglikud ja pühendunud inimesed ning paljude Eesti riigiasutuste ja erasektori klientide valmisolek tuvastada ning lahendada eilsed kitsaskohad, ongi need tegurid, mis aitavad Eesti digiriigi edulooks muuta. 
 
Positiivsete üllatuste ja ootuste ületamiseni
Teie Dell Technologies + OIXIO meeskond.