Mis on IT-küberturbe analüüs?

 • IT-küberturbe analüüs annab ülevaate IT-taristu turvalisuse hetkeolukorrast. Küsimustik baseerub tuntud turbestandarditel – CIS, ISKE ja Cyber Essentials.

 • Analüüs koosneb ~100-st kontrollküsimusest ja skoopi kuulub kogu ettevõte põhi IT-taristu (võrk; lõppkasutaja seadmed; serverid, teenused ja rakendused; kasutajaõigused ja ligipääsud; e-posti teenused; andmete- ja failihaldus; pilveteenused; varundus; ettevõtte inimesed ja IT-partnerid).

 • IT-küberturbe analüüsi teostamiseks puudub vajadus ligipääsuks IT-süsteemidele. Analüüs viiakse läbi vestluse korras ja põhineb IT-eest vastutava inimese ütlustel.

 • IT-küberturbe analüüsi tulemus annab suunised, kuidas tagada andmete ja infosüsteemide turvalisus, kuid ei kohusta välja töötama ülikeerukaid turbealaseid protseduure, mille väljatöötamine ja rakendamine võib võtta aastaid.

 

Kellele?

 • Ettevõttele (alates 5-st arvutitöökohast), kes väärtustab andmete ja IT-süsteemide turvalisust, kuid majas puudub spetsiaalselt infoturbega tegelev inimene.

 • Ettevõttele, kes ei soovi investeerida aega ja raha ülikeerukatesse infoturbe auditidesse ning protsesside juurutusse.

Mida konkreetselt annavad analüüsi tulemused?

 • Annavad ülevaate IT-taristu turvalisuse hetkeolukorrast.

 • Toovad välja turvariskid ja ohud ettevõtte andmetele. 

 • Pakuvad välja arendusettepanekud riskide ennetamiseks ja turvaaukude likvideerimiseks.

 • Lisaks analüüsile pakume:

  • turvateadlikkuse koolitusi nii lõppkasutajatele kui ka IT-inimestele;

  • IT-süsteemide haavatavuse- ehk penetratsiooniteste;

  • erinevate turbestandardite alaseid konsultatsioone;

  • täisteenusena erinevate turvastandardite juurutamist;

  • erinevaid turvataseme pakette. Vaata pakette siit >

 

Lepi kohe aeg kokku oma kliendihalduriga või saada meile päring:

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*