..., kuid vaatamata sellele oleme valmis aitama kõiki ettevõtteid, kel on vajadus sisemist IT-d outsource-ida. Pakume nii haldus- kui ka igapäevast IT-tugiteenust e. helpdesk-i.

Hetkeseis Eestis:

 • väikeettevõtted on suure surve all ja sisuliselt toimub osades juba saneerimine;
 • keskettevõtted hakkavad koondama töökohti, ilma milleta on ka võimalik tegutseda;
 • riigi toel hakkavad arendama oma süsteeme avaliku sektori ettevõtted;
 • kõik kasutavad kaugtöö võimalusi ja kodukontori lahenduste võimaldamine suurendas järsult IT-osakondade koormust.

Meil on täna sadu ettevõtteid, kellele pakume IT-tuge ja kelle IT-d me suuremas või väiksemas mahus haldame. Näeme, et igapäevane koormus on kasvanud umbes 2 korda.

 • Igapäevaste IT-toe päringute arv on kasvanud 2 nädalaga 2 korda.
 • Normaalse IT-haldusteenuse osutamiseks vajalike pöördumiste arv on kasvanud 50%.

Täna tagab normaalse kasutajatoe (telefonitugi, kaughaldus jne) meil kolme inimese asemel juba kuus inimest. Kui nii edasi, siis tuleb Helpdeski suunata IT-tugimeeskonnast lähinädalatel inimesi juurde. Õnneks tagatoas spetsialiste veel jätkub.

On tulnud ka signaale, et teenuslepinguid tahetakse külmutada ja vähendada. Kuna majanduslik surve nõuab igapäevaste kulutuste kokkuhoidu, on ettevõtetel kiusatus vähendada teenuslepingute mahtu. Aga me ei soovita seda kindlasti (seda mitte omakasupüüdlikel eesmärkidel). 

1. Küberturvalisus on endiselt oluline – just praegu, kui kaugtöö on suurenenud, on kasvanud ka ohud. VPN iseenesest ei taga veel turvalist ühendust. Paljud kodukontori inimesed kasutavad kaugtööks oma isiklikke koduarvuteid ja need ei ole ettevõtte kontrolli all.

2. Tööaja efektiivseks kasutuseks on vaja luua tingimused, et töötajad saaksid maksimaalselt panustada. Sujuv töö, andmetele ligipääs jne on väärtuse loomiseks väga oluline.

3. Kõik eelnev on tekitanud olukorra, et ettevõtte IT-ga tegelevad inimesed on üle koormatud ja vajavad ka ise tuge. Paljudes kohtades napib peale inimressursi ja reaalset kompetentsi, mis uues situatsioonis vajalik.

Erilised ajad nõuavad erilisi meetmeid.

 • Helpdesk-is vastab teie kõnedele täna juba 6 inimest (tavapärase 3 inimese asemel).
 • Suudame haigusperioodil asendada IT-osakonna töötajaid ja vajadusel pakume tööjõu/spetsialisti renti (nö body leasing). Kui vaja istub meie mees kliendi meeskonnas 24/7, et elutähtsaid teenuseid töös hoida.
 • Olukorra tõsisemaks muutudes oleme valmis töötama ka tavaklientidega (mittelepinguliste klientidega) 8 tunnise tööpäeva asemel pikemalt.
 • Paljude klientidega on meil ka täna lepinguga tagatud 24/7 tugi. Ka selle teenuse laiendamine mittelepingulistele klientidele on tulevikus võimalik.

 

Jääme ellu ja tagame Eesti majanduse jätkusuutlikkuse!

 • Suudame haigusperioodil asendada IT-osakonna töötajaid ja vajadusel pakume tööjõu/spetsialisti renti (nö body leasing). Kui vaja istub meie mees kliendi meeskonnas 24/7, et elutähtsaid teenuseid töös hoida. Lisainfo ja tellimine: lahendused@maxwara.ee
 • Olukorra tõsisemaks muutudes oleme valmis töötama ka tavaklientidega (mittelepinguliste klientidega) 8 tunnise tööpäeva asemel pikemalt. Selleks võta ühendust enda kliendihalduriga, kes aitab Sul sobiva lahenduse leida. 
 • 24/7 tugiteenuse lepingut saame vajadusel laiendada kõigile ning seeläbi tagada ettevõtte toimimine. Lisainfo ja lepingud: lahendused@maxwara.ee

Kui vajad konsultatsiooni, siis peale tugimeeskonna on teie käsutuses ka meie lahenduste meeskond, broneeri aeg >