Tänases digitaalsest tehnoloogiast läbipõimunud maailmas on küberturvalisus eraldamatu ühiskonna üldisest turvalisusest. Kui küberrünnak halvab olulise avaliku või erasektori teenuse, mõjutab see kogu ühiskonda ja halvemal juhul läheb maksma ka inimelusid. Privaatsete andmete lekkimine ettevõtte süsteemidest võib põhjustada korvamatu mainekahju ning kahjustada meie kõigi üldist usaldust vajalike teenuste vastu. Lekkinud andmeid on võimalik kasutada lekke subjektide vastu täiendavate rünnakute korraldamiseks. On arvukaid näiteid, ka Eestist, kus ettevõtted on olnud sunnitud maksma viie- ja kuukohalisi summasid oma andmete tagasisaamiseks või lihtsalt langenud suure pettuse ohvriks. Küberturvalisus ei ole naljaasi ja OIXIO võtab seda teemat äärmiselt tõsiselt.

Andres Vallistu

Et võtta vastu väljakutsed, mida küberkuritegevuse hall maailm meie klientidele pakub, on nüüdsest küberturvalisuse ärisuund OIXIO-s eraldi autonoomse eestvedamisega, mille juhiks senine võimekas tehnikadirektor Andres Vallistu.

Küberturbe ärisuuna eesmärk on katta küberturbeteenustega kogu meie klienditaristu, sh tagada, et ka kõik OIXIO enda poolt teostatavad lahendused vastavad kõige karmimatele nõudmistele turvalisuse osas, olgu need siis kasutajaseadmete-, võrgu-, andmekeskuste- või pilvelahendused. 

Oleme esimeste sammudena lansseerinud ka proaktiivse pideva küberturbe seireteenuse Security Operation Center as a Service, et tuvastada ja tõkestada meie klientide vastu suunatud ründed ning luua võimekus intsidentide süvaanalüüsiks. Seireteenuse mõte on ennekõike siduda erinevad taristukomponendid ja turbelahendused üheks tervikuks ning tervikpildist tuvastada ründed ja anomaaliad, mis üksikuid sõlmi jälgides jääksid tähelepanuta.

Küberturbe ärisuunas näeme lähiajal suurt kasvupotentsiaali ning juba praegu otsime meeskonda võimekaid küberturbeteenuste müügikonsultante. Vaata töökuulutusi siit >