Meie kliendid leiavad OIXIO-st lahendused kõikidele küberturbe, võrgu, pilve, andmekeskuste ja kasutajalahenduste vajadustele. Seda nii disaini, juurutuse kui halduse faasis. Need valdkonnad ei ole aga üksteisest ega ka organisatsiooni eesmärkidest sõltumatud. Seetõttu on oluline, et strateegiline IT-partner on võimeline kliendi äri süvitsi mõistma ja kõiki neid teemasid tervikus nägema.

Tervikpildi nägemine ja äri- ning IT-vajaduste sünkroniseerimine on täna suuresti organisatsioonide IT-juhtide õlul. Osaliselt ta nii peabki olema, kuid selliste ootuste seadmine täiel määral ühele inimesele on ebarealistlik. Tehnoloogia areng ja IT keerukus tingivad selle, et ühe organisatsiooni kontekstis ei teki juhil või ka spetsialistil piisavalt kokkupuuteid erinevate stsenaariumidega, et langetada alati organisatsiooni jaoks kõige kvaliteetsemaid otsuseid. Samas ei ole välised partnerid võimelised enamasti ärivajadustest lähtuvalt kaasa mõtlema selliselt nagu "oma juht".
 
Meie nägemus on, et organisatsioonid, kes soovivad IT enda jaoks konkurentsieeliseks pöörata, kaasavad strateegilise partnerina välise IT-juhi(nõustaja). See on partner, kes omab laiapõhjalist ülevaadet sellest, millised võimalused ja väljakutsed organisatsioonidele vastu vaatavad. See on partner, kes ammutab oma teadmuse nii otsesuhtlusest valdkonna tipptehnoloogiatootjatega kui ka arvukatest reaalsetest kliendikaasustest. See on partner, kes on organisatsiooni IT-juhi paremaks käeks ning kes tema toel loob enda jaoks süvateadmised kliendi ärist ning mõtleb ärieesmärkide täitmisel kaasa. Sellises sünergias tekib organisatsiooni juhtkonna jaoks IT läbipaistvus, eesmärgistatus ning selge arenguvisioon, mis ühtib organisatsiooni tervikvisiooniga. 
 
Et olla just selline partner ning panustada Eesti majanduse konkurentsivõimesse, lõi OIXIO eraldi IT-juhtimise ärisuuna, mida alates selle aasta novembrist juhib Rein Lindmäe.
 
Reinul on enam kui 20 aastat kogemust IT-valdkonnas ning pikaajaline IT-juhtimise kogemus nii teenusepakkujana kui ka IT-juhina telekomi, meditsiini, tootmise ja avaliku halduse valdkonnas. Rein on istunud ka OIXIO-ga sama laua taga pikaaegse kliendina ning seda enam on meie jaoks tunnustus, et sellise kogemusega tugev juht meiega liituda on otsustanud.