OIXIO abiga valmis RIA uus juhend WiFi seadistamiseks | OIXIO

2020. aasta lõpuks valmis uus Riigi Infosüsteemi Ameti juhend avaliku kohtvõrgu ja WiFi turvaliseks seadistamiseks. Hanke juhendi koostamiseks võitis OIXIO ja koostöös RIA-ga sündinud juhend jõudis avaliku sektori organisatsioonideni 2021. aasta alguses. 

Eellugu 

Jaanuari alguses saatis Riigi Infosüsteemi Amet välja Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel tellitud uue juhendi „Avalik kohtvõrk ja WiFi“, kuna 2014. aastal loodud juhend oli aegunud nii tehnoloogia kui seadusandluse tulemusena ja seetõttu oli vaja koostada juhend, mis võtab arvesse tänaseid olusid ning räägib ka tulevikutrendidest. Juhendi eesmärk on anda juhiseid avaliku WiFi-võrgu turvaliseks seadistamiseks, mis on kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Seeläbi loodab RIA, et WiFi-võrkude turbetase ühtlustub. Lisaks on juhendi eesmärk anda ülevaade WiFi seadistuse võimalustest vastavalt käideldavusvajadustele. Juhend on eelkõige suunatud avaliku sektori asutustele ja organisatsioonidele – näiteks kohalikele omavalitsustele, ameti- ja hallatavatele asutustele, äriühingutele ja tulundusasutustele, avalik-õiguslikele asutustele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele. Siiski tasub juhendis kirjeldatud soovitustest ja meetmest juhinduda ka erasektori ettevõtetel. Näiteks neil, kes pakuvad oma teenindussaalides, kohvikutes või kontori koosolekuruumides avalikku WiFi-võrku.

Protsess

OIXIO tegeleb igapäevaselt kohtvõrgu ja WiFi teemadesse puutuvaga. Müügiarendusjuht Taavi Nageli sõnul oli hankes osalemine igati loogiline: „Meil on majasisesed teadmised, kompetents ja inimesed, kes on selle ala spetsialistid. Miks mitte oma know-how edasi anda ja läbi juhendi kirjutamise rakendada.ʺ Kõik see tagab kindlustunde, et juhendi järgi tegutsedes valmib hästitöötav lahendus, mis on turvaline, kaasaegne, kasutajasõbralik ja mugav võrgu haldajale. Taavi Nagel lisab veel: „OIXIO-l on juhendi kirjutamise aluseks olemas tegelik praktika, see tähendab, et me oleme kogu juhendis kirjutatut ka päriselt läbi teinud.“ 
OIXIO võitis hanke ning leping sõlmiti ja töödega alustati mais 2020. Tööd kiideti heaks ja võeti vastu detsembris 2020.

Tulemused

Juhend saadeti laiali 2021. aasta alguses. Kõik omavalitused ja väiksemad allasutused, kellel juhendiga vastavusse viimise kogemus puudub ja tunnevad, et neil oleks toetust vaja, võivad OIXIOga kontakteeruda. Nagel lisab veel: „Juhendist võiksid tegelikult lähtuda ka kõik erasektoris WiFi-t pakkuvad ettevõtted, sest halvasti toimiv WiFi on halb ettevõtte mainele ja samas ka suur riskiallikas küberturvalisusele.ʺ Kindlasti peab kohtvõrgu lahendustes arvestama veel mitme aspektiga nagu tulemüür ja juurdepääsulahendused, külaliste portaal, mitmikautentimine jne.  
Kiire, kasutajasõbralik ja turvaline kohtvõrk tagab Eestile jätkuva kuulsuse riigist, kus on parimad võimalused tasuta WiFi kasutamiseks nii kohalikele kui turistidele.

KÜSI LISA:

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi uudiskirja saatmiseks. Nõusoleku saan igal ajal tagasi võtta*