Mis on soovitusindeks e. NPS?

Soovitusindeksit ehk Net Promoter Score'i (NPS) mõõdab Eestis keskkond Recommy.com.

Rahvusvaheliselt tunnustatud ja Eestiski laialt kasutatud indeks, põhineb loogikal, et kui inimene kedagi või midagi oma sõbrale-tuttavale soovitab, siis ta võtab omale justkui vastutuse soovitatu kvaliteedi eest. Seega soovitab ta ainult neid firmasid, mille heas teeninduses on ta ise kindel.

Soovitusindeks arvutatakse ühe küsimuse põhjal: “Kui tõenäoliselt Te soovitaksite firma ... tooteid/teenuseid oma sõpradele-tuttavatele?”

Arvutuse loogika:
Hinnanguskaalal 0-10 peetakse kindlateks soovitajateks 9-10 palli andnuid ja mittesoovitajateks 0-6 palli andnuid. Soovitusindeks arvutatakse lihtsa lahutustehtena, kus soovitajate osakaalust lahutatakse mittesoovitajate osakaal. Arvesse ei võeta "ükskõikseid" (hinded 7 ja 8).

Meie soovitusindeks protsent täna.

OIXIO on kõrgeima soovitusindeksiga IT-ettevõte Eestis, allikas: Recommy.com 
Loe klientide kommentaar siit: