OIXIO juhtpõhimõtted | OIXIO

OIXIO juhtpõhimõtted

OIXIO juhtimissüsteem on üles ehitatud vastavalt standardile ISO 9001. Meie juhtpõhimõtted on need: 

  • KIIRUS  |  Oleme kõige kiiremad, igas mõttes.
  • KLIENDIKESKSUS  |  Meie eesmärgiks on rahulolev klient, seepärast täidame alati antud lubadused ning lahendame alati kliendi probleemi(d). Suhtleme sõbralikult ja viisakalt, oleme esinduslikud ja professionaalsed.
  • AVATUS  |  Jagame infot, kogemusi ja häid mõtteid kõikide kolleegidega.
  • ARENG  |  Püüame pidevalt paremuse poole.
  • PÜHENDUMINE  |  Vastutame isiklikult ühiste eesmärkide täitmise ja saavutamise eest.
  • KOOSTÖÖ  |  Väärtustame koostööd, toetame ning kaasame üksteist.
  • TARKUS  |  Esitame väljakutse tavatõdedele, teeme ettepanekuid ja võtame initsiatiivi puuduste kõrvaldamiseks.
  • KÜBETURVALISUS  |  Oleme kübeturbe rakendaja #1.